Důležité informace pro rodiče

Vloženo 8.3.2018


 

Vloženo 1.3.2018Vloženo 9.2.2018


 

 

Vloženo 12.1.2018

Zápis pro školní rok 2018/2019 se bude konat v období 2.5.2018 – 16.5.2018.

Přesný termín konání zápisu a termín dne otevřených dveří bude zveřejněn během měsíce března. Ve stejném termínu budou k dispozici i aktuální dokumenty k zápisu – přihláška a kritéria zápisu.

Jana Hájková


Vloženo 04.01.2018

POTVRZENÍ O VÝŠI VYNALOŽENÝCH VÝDAJŮ ZA UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE V MŠ

Vážení rodiče,

ráda bych Vám popřála v novém roce vše nejlepší a hlavně hodně zdraví.
Od pondělí 8.1.2018 již můžete posílat žádosti o vystavení potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ nejlépe mailem přímo na info@mskollarova.cz.
Ve své žádosti prosím pro zjednodušení a urychlení uvádějte:
 • jméno dítěte
 • třídu, kterou aktuálně navštěvuje
 • datum narození
 • bydliště
Vyhotovené potvrzení Vám předá učitelka na třídě, případně je  možné si ho vyzvednout po dohodě u mne.
Jana Hájková

Vloženo 23.11.2017

UZAVŘENÍ MŠ ÚVALY BĚHEM VÁNOC

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali ohledně uzavření MŠ během vánočních svátků.

Termíny uzavření jednotlivých budov MŠ Úvaly jsou ovlivněny stěhováním tříd z náhradních prostor rekonstruované budovy Kollárova, které bude probíhat koncem prosince.

Termíny uzavření:

 • Budova Kollárova
  • Náhradní prostor školky „Na Výpustku“: 21.12.2017 – 2.1.2018
  • Budova Kollárova – třídy Žabičky, Rybičky: 27.12.2017 – 2.1.2018
 • Budova Pražská a Bulharská
  • Uzavření MŠ v termínu 27.12.2017 – 2.1.2018

Provoz na všech budovách bude obnoven 3.1.2018. Vzhledem ke stěhování, které bude během tohoto období probíhat, jeho časové náročnosti a množství prací budou všichni zaměstnanci 2.1.2018 pracovat na přípravě provozu této budovy.

Třídy, které byly od září v náhradních prostorách (Motýlci, Jablíčka, Berušky, Sluníčka, Kytičky), budou již umístěny v původní budově Kollárova 1260. Provoz v náhradních prostorách bude ukončen 20. 12. 2017.

Za vzniklé komplikace se omlouváme a děkujeme za pochopení.

Jana Hájková


Vloženo 12.9.2017

K náhradní mateřské škole na Výpustku vás doveze autobus

V ranní a odpolední špičce vás k mateřské škole na Výpustku  dovezou autobusy č. 304, 391, 423 a 484.

Linky 482 a 655 ke školce nezajíždějí žádným spojem.

Vybrané spoje linek 304, 484 a  tak budou odkloněny ve směru od Jiren po trase II/101 (Jirenská) – Rašínova – Wolkerova – Pražská – Jiráskova. V opačném směru jedou linky po pravidelných trasách. Vybrané spoje linek 391, 423 a 484 budou ve směru od silnice I/12 odkloněny po trase I/12 (Kolínská) – II/101 (Jirenská) – Rašínova – Wolkerova – Pražská – II/101 (Jirenská). V obráceném směru pojedou vybrané spoje po trase Jiráskova – Bezručova – Rašínova – II/101 (Jirenská) – I/12 (Kolínská) a dále zpět směr Dobročovice / Škvorec / Tuklaty.

Jednotlivé jízdní řády:

linka 484

linka 423

linka 391

linka 304

 

 


Vloženo 4.9.2017

Termíny konání třídních schůzek:

Třída Datum Čas
Berušky 12.9.2017 17:00
Kytičky 14.9.2017 17:15
Jablíčka 12.9.2017 17:00
Motýlci 13.9.2017 17:00
Sluníčka 12.9.2017 17:15
Rybičky 12.9.2017 17:00
Žabičky 13.9.2017 17:00

Zahájení školního roku v MŠ Úvaly

 Vážení rodiče,

jak bylo již uvedeno níže, posouvá se začátek školního roku 2017/2018 pro třídy na budově Kollárova na pondělí 4.9.2017. Jedná se o třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci, Rybičky a Žabičky. Třídy již dle nového rozdělení pro školní rok 2017/2018 !!!

Od 4.9.2017 třídy Rybičky a Žabičky zůstávají v novém kontejnerovém pavilonu v ulici Kollárova. Třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci budou umístěny v provizorní MŠ v ulici Šafaříkova.

Dne 1.9.2017 je budova Kollárova z technických důvodů UZAVŘENA. Náhradní provoz v tento den není zajištěn.

Pro budovy Pražská a Bulharská platí jako začátek školního roku původně uváděné datum 1.9.2017.

Děkujeme za pochopení

ředitelka MŠ a vedení města

 

Vloženo 20.8.2017

Vážení rodiče,

vzhledem k probíhající rekonstrukci se posouvá začátek školního roku pro třídy na budově Kollárova na 4.9.2017. Jedná se o třídy Berušky, Jablíčka, Sluníčka, Kytičky, Motýlci, Rybičky a Žabičky pro školní rok 2017/2018.

Na budově Pražská a Bulharská platí jako začátek školního roku původně uváděné datum 1.9.2017.

Rozmístění dětí do tříd bude zveřejněno na webových stránkách MŠ Úvaly a u vchodů do budov Pražská a Bulharská po 25.8.2017.

Umístění dítěte lze též zjistit od 28.8.2017 na tel.: 739 631 687 nebo na emailu: info@mskollarova.cz

Upozorňujeme rodiče, že rozdělení dětí do budov a jednotlivých tříd je plně v kompetenci ředitelky MŠ, seznamy jsou z organizačních důvodů neměnné.

Jana Hájková


Vloženo 20.8.2017

Rozdělení tříd v období 24.8.-31.8.2017

 

Vloženo 8.8.2017

 

 

 

 

Vloženo 26.6.2017

Rozmístění nově přijatých dětí do budov


Vloženo 22.6.2017

Prázdninové rozmístění dětí_prázdniny 2017_II

 


Vloženo 15.6.2017

Informace pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

Dne 16.6.2017 budou odeslány dopisy s informacemi a formuláři pro nově přijaté děti.

Jana Hájková


Vloženo 31.5.2017

Informace pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

V případě přijetí Vašeho dítěte dostanete veškeré informace a podklady pro nástup do MŠ Úvaly poštou koncem měsíce června.

Jana Hájková


Vloženo 4.5.2017

Při zápisu do mateřské školy Úvaly pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 141 platně podaných přihlášek.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno/doručen do 30-ti dnů ode dne zápisu.

Rozdělení dětí na jednotlivé budovy bude zveřejněno do konce června 2017. Podrobné rozdělení dětí do  jednotlivých tříd bude vyvěšeno ve druhé polovině srpna 2017.

Jana Hájková


Vloženo 25.4.2017

Struktura přijímaných dětí pro rok 2017/2018:

Pro tento školní rok se bude obsazovat 86 volných míst.

 1. Pracoviště Kollárova: od nejstarších po nejmenší, 52 volných míst
 2. Pracoviště Pražská: od nejstarších po nejmenší (přednostně starší děti a sourozenci již umístěných dětí), 20 volných míst
 3. Pracoviště Bulharská: od nejstarších po nejmenší (přednostně sourozenci již umístěných dětí; týká se i dětí přijatých v loňském roce na budovu Kollárova, kteří mají sourozence umístěného na budově Bulharská (na základě žádosti rodičů); zbývající místa se budou obsazovat dle věku od nejstaršího), 14 volných míst

 (uvedené počty volných míst jsou pouze orientační)


 

Vloženo 22.3.2017


 


Vloženo 10.3.2017

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria a přihláška bude k dispozici koncem března v sekci Zápis.

 


Vloženo 28.2.2017Vloženo 26.1.2017

Zápis pro školní rok 2017/2018 se bude konat v měsíci květen.

Přesný termín konání zápisu i dne otevřených dveří MŠ Úvaly bude zveřejněn během měsíce březen.

Jana Hájková


Vloženo 9.1.2017

V současné době již můžete žádat o vydání potvrzení o vynaložených výdajích za umístění v mateřské škole za zdaňovací období 2016.

V žádosti prosím uvádějte:

 • Jméno dítěte
 • Třídu
 • Datum narození
 • Trvalé bydliště 

Jana Hájková

 


vanocni-prani-2016_final

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo 20.12.2016

V pátek 23.12.2016 bude provoz celé MŠ budovy Kollárova sloučený na třídě KYTIČKY.

Vzhledem k malému počtu dětí bude celý den v provozu pouze třída Kytičky (6:30 – 17:00hod). Své děti ráno odvádějte a odpoledne vyzvedávejte na této třídě.

Jana Hájková

 


Dne 12.1.2017 se uskuteční zápis k obsazení 4 volných míst na budově Kollárova. Podrobnosti najdete v záložce Naše MŠ – Zápis a na nástěnkách.

Jana Hájková


Rádi bychom upozornili rodiče, že v době vánočních svátků 27.12.2016 – 30.12.2016 je MŠ Úvaly uzavřena. Provoz MŠ bude obnoven 2.1.2017.

Jana Hájková


Dne 17.11.2016 je MŠ Úvaly uzavřena. V pátek 18.11.2016 je otevřena v běžném režimu.

Jana Hájková


Informace k zápisu do ZŠ najdete zde: zapis_do_skoly_2017. Tuto informaci najdete i na nástěnkách a bude rozeslána mailem od Vašich třídních učitelek.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou již v zimě a k zápisu přinést  žádost o odklad již s oběma doporučeními – pedagogické poradny i lékaře.

Jana Hájková


Dne 5.10.2016 provedla Česká školní inspekce v Mateřské škole Úvaly, Kollárova 1260, okr. Praha-východ inspekci. Inspekční zprávu zveřejňujeme zde: csi_protokol_o_kontrole.

Jana Hájková


V sobotu 5.11.2016 proběhl na zahradě budovy Kollárova 2.podzimní úklid zahrady Výboru rodičů a MŠ Úvaly. Uklidilo se listí, natáhly plachty na ploty a vybodovalo doskočiště u herních prvků. Udělalo se opravdu moc práce a všem moc děkujeme!

Jana Hájková

img_20161105_085504_resized_20161107_073924848  img_20161105_091313_burst001_cover_resized_20161107_073932316 img_20161105_095650_resized_20161107_073933843  img_20161105_105216_resized_20161107_073930415 img_20161105_085604_resized_20161107_073927544 img_20161105_085620_resized_20161107_073926595

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vážení rodiče,

od dnešního dne můžete pro své děti využívat nové stojany na kola. Plocha pro kola byla vybudována v prostřední části zahrady za třídou Rybičky. Děti si zde mohou ponechat svá kola během pobytu ve školce.

Upozorňujeme rodiče, že stojany nejsou hlídané, školka není za umístěná kola zodpovědná a za uložená kola ručí sami rodiče!!! Kolo si zde může dítě ponechat pouze v době svého pobytu ve školce po dobu provozu školky.

Tak ať se dobře jezdí! :-)

Jana Hájková

ředitelka MŠ Úvaly

img_0902 img_0904