Zápis

Vloženo 26.6.2017

Rozmístění nově přijatých dětí do budov


Vloženo 31.5.2017

Informace pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2017/2018

V případě přijetí Vašeho dítěte dostanete veškeré informace a podklady pro nástup do MŠ Úvaly poštou koncem měsíce června.

Jana Hájková


Vloženo 30.5.2017


Vloženo 4.5.2017

Při zápisu do mateřské školy Úvaly pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 141 platně podaných přihlášek.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí bude zveřejněno/doručen do 30-ti dnů ode dne zápisu.

Rozdělení dětí na jednotlivé budovy bude zveřejněno do konce června 2017. Podrobné rozdělení dětí do  jednotlivých tříd bude vyvěšeno ve druhé polovině srpna 2017.

Jana HájkováVloženo 25.04.2017

Struktura přijímaných dětí pro rok 2017/2018:

Pro tento školní rok se bude obsazovat 86 volných míst.

  1. Pracoviště Kollárova: od nejstarších po nejmenší, 52 volných míst
  2. Pracoviště Pražská: od nejstarších po nejmenší (přednostně starší děti a sourozenci již umístěných dětí), 20 volných míst
  3. Pracoviště Bulharská: od nejstarších po nejmenší (přednostně sourozenci již umístěných dětí; týká se i dětí přijatých v loňském roce na budovu Kollárova, kteří mají sourozence umístěného na budově Bulharská (na základě žádosti rodičů); zbývající místa se budou obsazovat dle věku od nejstaršího), 14 volných míst

 (uvedené počty volných míst jsou pouze orientační)


 

Vloženo 25.04.2017

Podrobné informace k zápisu pro školní rok 2017/2018 najdete pod odkazem níže.

Informace k zápisu 2017

 


 

Vloženo 06.04.2017

Kritéria pro přijetí do MŠ Úvaly pro školní rok 2017/2018 najdete pod odkazem níže:

Kritéria_Zápis 2017_2018

 


Přihláška k vytištění: MŠ Úvaly_přihláška_ŠR_2017_2018

Vloženo 10.3.2017


 

 

 

 

 

 

 

Kritéria přihláška bude k dispozici koncem března.


 

 

Vloženo 26.1.2017

Zápis pro školní rok 2017/2018 se bude konat v měsíci květen.

Přesný termín konání zápisu i dne otevřených dveří MŠ Úvaly bude zveřejněn během měsíce březen.

Jana Hájková