Aktuality ze třídy

Výsledek obrázku pro beruška na listu kreslená

                                                                           TŘÍDA BERUŠKY

LETEM SVĚTEM

JÁ A SVĚT

CESTUJEME SVĚT

Školní rok se blíží ke konci a my se pomalu chystáme na loučení. Ale ještě před koncem se vydáme na spoustu zajímavých míst, prožijeme pěkná dobrodružství, naučíme se něco nového.

 

 • Vytvářet pozitivní vztah k naší historii, seznámit se s památkami, pověstmi, bájemi, zvyky a tradicemi.
 • Seznamovat se s naší republikou a znaky české státnosti
 • Rozvoj pocitu sounáležitosti s lidmi ze svého okolí
 • Všímat si rozdílů života na venkově a ve městě
 • Rozšířit povědomí o ostatních zemích a obyvatelích naší planety
 • Uvědomovat si rozdíly mezi jednotlivými kulturami
 • Učit děti toleranci k odlišným kulturám
 • Domluvit se na společném řešení a respektovat rozdílné vlastnosti a dovednosti lidí
 • Zajímat se o činnosti ostatních lidí – vnímat důležitost lidské práce a vážit si jí (řemesla a povolání)
 • Řešit úkoly, problémy a situace
 • Objevovat svět mimo naši Zemi
 • Vést k pochopení prostorových pojmů
 • Zvládat situace, které se objevují v městském prostředí (dopravní situace a prostředky) a bezpečně se v nich orientovat a umět je popsat
 • Umět se orientovat v prostředí, kde žijeme
 • Rozvíjet u dětí touhu po poznání
 • Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • Rozvoj kritického myšlení
 • Rozšiřovat hranice poznání

1.6.  – DEN DĚTÍ

6.6. VÝLET ZÁMEK LOUČEŇ

7.6. ROZLOUČENÍ SE ŠKOLÁKY A NOČNÍ DOBRODRUŽSTVÍ VE ŠKOLCE

 

 

 

 • Fotky naší třídy najdete na adrese: http://pribylka.rajce.idnes.cz/

heslo a přihlašovací jméno se dozvíte ve třídě

Ostatní info viz @

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy