Aktuality ze třídy

 1. TŘÍDA JABLÍČKA

Vážení rodiče,

na nástěnce v šatně naleznete nabídku kroužků, podrobné informace a mailové adresy na přihlášení.:

KERAMIKA HROU- středa od 16.00

ANGLIČTINA – čtvrtek od 16.00

TELEFONNÍ ČÍSLO NAŠÍ TŘÍDY: 731 278 825  

PROVOZ VE TŘÍDĚ „JABLÍČEK“ JE  6.30 hod.-16.30 hod.

POTÉ SE DĚTI STĚHUJÍ DO TŘÍDY „SLUNÍČKA“, KDE JE PROVOZ DO 17.00 hod.

RANNÍ SCHÁZENÍ DĚTÍ JE DO 8.00 hod. (pozdější dobu příchodu oznámí rodiče předem učitelce SMS zprávou) . Prosíme, omlouvejte své děti pouze SMS zprávou, děkujeme za pochopení.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

Děti, které budou chodit po obědě domů, si můžete vyzvedávat od 12.15 – 12.30 hod.

Děti odcházející odpoledne si můžete vyzvedávat od 15.00 hod., provoz MŠ je do 17.00 hodin.

 ZÁŘÍ

Tematický celek:    JÁ, ČLOVĚK

Tematická část:  JÁ, TY, MY

TÉMA:

 • POJĎ SI HRÁT

Společně se přivítáme, seznámíme se se jmény, značkami dětí, vybavením třídy, možnostmi tvoření ve třídě a místem k hygieně.

Povíme si o tom, že jsme kamarádi a že se máme navzájem rádi – chováme se k druhým tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.

Připomeneme si, jak je důležité chovat se bezpečně v prostorách MŠ, školní zahradě, při hře s kamarády a během vycházek do okolí. Budeme vzpomínat na prázdniny a sdělovat si vlastní zážitky.

TVOŘÍME PRAVIDLA

V tomto tematickém bloku plynule navážeme na první školní týden, společně se seznámíme s pravidly naší třídy a pokusíme se je výtvarně ztvárnit. Naučíme se naší třídní básničku, zazpíváme si a zahrajeme různé hry na spolupráci ve skupině.

 • DOMA A VE ŠKOLCE

V tomto tematickém bloku si budeme povídat o režimu dne ve školce a doma. Budeme určovat rozdíly, rozvíjet jemnou motoriku, fantazii a hudebně pohybové činnosti.

 • KAMARÁDI
 • V tomto tematickém bloku se zaměříme na posilování vztahů mezi dětmi, rozvoj komunikativních dovedností mezi dětmi a mezi dětmi a učitelkou. Postupně si budeme osvojovat nová pravidla, navazovat přátelství a učit se vzájemně fungovat společně ve třídě.Naučíme se básničku „KAMARÁD“ a písničku „KDYŽ JSI MEZI KAMARÁDY. Formou hry, příběhu a rozhovoru budeme rozlišovat, co je dobré a co špatné pro mě i ostatní. Děti si namalují svého kamaráda.

DĚTI SE MOHOU TĚŠIT NA NÁSLEDUJÍCÍ AKCE:

26.9. 2018DIVADLO V KUFRU

Básničky a písničky naleznete v šatně na nástěnce.

FOTOGRAFIE Z AKCÍ A VÝLETŮ NALEZNETE NA TÉTO ADRESE: www.nit.rajce.net/……….

Přihlašovací jméno a heslo naleznete na nástěnce v šatně, název akce vždy aktuálně obdržíte mailem.

 INFORMACE PRO RODIČE:

S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se na nás obracejte. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou děti schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLCE

Délka adaptačního období je u každého dítěte individuální a proto se i časový průběh adaptace může velmi lišit. Vzniklé adaptační problémy budeme řešit individuálně vždy po dohodě s rodiči.

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči. Pokud se jedná o dítě předškolního věku a již mateřskou školu navštěvovalo, obvykle adaptace není nutná.

Vyladění dítěte ohledně mateřské školy by mělo být vždy pozitivní. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.

Adaptace nových dětí a dětí mladších závisí na domluvě rodičů s učitelkou a potřebách dítěte.

.DOPORUČENÉ OBLEČENÍ:

PŘEVLEČENÍ PRO HRU VE TŘÍDĚ

 • Jakékoliv pohodlné oblečení se zapínáním vždy vpředu
 • Nazouvací bačkory
 • Náhradní oblečení (tričko, ponožky, tepláčky (legíny), spodní prádlo
 • Každé dítě má v šatně vlastní přihrádku a ramínko

PŘEVLEČENÍ NA HRU VENKU

 • Nejlépe pohodlné tepláky (holčičky legíny), v případě teplého počasí kraťasy
 • Vhodné sportovní boty

VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT PODEPSANÉ CELÝM JMÉNEM!