Aktuality ze třídy


 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY:  „KYTIČKY“

MY JSME TŘÍDA KYTIČEK, 

KDE JE HODNĚ DĚTIČEK. 

MÁME SE TU VŠICHNI RÁDI,

PROTOŽE JSME KAMARÁDÍ!

PRO KOMUNIKACI S UČITELKAMI NA TŘÍDĚ MÁ TŘÍDA „KYTIČEK“ e – mailovou adresu – neslouží k omlouvání dětí.

kyticky@mskollarova.cz

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ JE: 736 263 990

SLEDUJETE PROSÍM NÁSTĚNKY V ŠATNĚ, KDE BUDETE MÍT VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE.

MĚSÍC: ŘÍJEN

Tematický celek: JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: KRAJINA KOLEM NÁS

Podtémata:

  • Co se sklízí na poli
  • Podzim je malíř
  • Kdo žije v lese
  • Drak, vyletěl si do oblak

CHARAKTERISTIKA TEMATICKÉHO CELKU:

V tomto období se budeme věnovat přírodě a podzimu.

V první části se zaměříme na pole – co vše se sklízí na poli, čím se pole obdělává a jaký význam má pole pro člověka.

budeme poznávat přírodu všemi smysly, pozorovat barvy podzimu.

ve druhé části si budeme povídat o lese – kdo v něm bydlí, co v něm roste, budeme se učit poznávat a rozlišovat stromy listnaté a jehličnaté. Budeme se seznamovat s ekosystémem lesa.

Při vycházkách do lesa si připomeneme jak se v lese chováme a naopak nechováme.

 

V TOMTO MĚSÍCI NÁS ČEKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ:

SOKOLNÍK – představení dravců, kteří žijí u nás ve volné přírodě – 4. 10.

Na nástěnkách v šatně naleznete práce dětí.

Fotografie ze školních akcí naleznete na rajceti, adresu a heslo jste obdrželi na třídní schůzce.