Aktuality ze třídy


 

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY:  „KYTIČKY“

MY JSME TŘÍDA KYTIČEK, 

KDE JE HODNĚ DĚTIČEK. 

MÁME SE TU VŠICHNI RÁDI,

PROTOŽE JSME KAMARÁDI.

 

PRO KOMUNIKACI S UČITELKAMI NA TŘÍDĚ MÁ TŘÍDA „KYTIČEK“ e-mailovou adresu – neslouží k omlouvání dětí.

kyticky@mskollarova.cz

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ JE: 736 263 990

SLEDUJETE, PROSÍM, NÁSTĚNKY V ŠATNĚ, KDE BUDETE MÍT VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE.

MĚSÍC BŘEZEN

TEMATICKÝ CELEK:

 • JÁ, ČLOVĚK
 • JÁ A PŘÍRODA         

TEMATICKÁ ČÁST:     

 • ČAS
 • V ŘÍŠI ROSTLIN

PODTÉMATA:

 • Co děláme celý den a rok
 • Když jaro zaťuká
 • Moje oblíbená kniha
 • Velikonoce – svátky jara

 CHARAKTERISTIKA TEMATICKÉHO CELKU:

 Děti povedeme k uvědomění si, že čas ubíhá v pravidelně se opakujících cyklech. Budeme si povídat o režimu dne a denních činnostech, o střídání dnů v týdnu, o měsících a o ročních obdobích. Povíme si, jaký vliv má čas na lidský život.

Povíme si o jaru – o jeho znacích. Budeme poznávat stromy, keře, květiny. Pozorovat probouzející se přírodu. Děti si osvojí dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o rostliny.

Budeme si povídat o knížkách, kdo je spisovatel, básník a ilustrátor. Jak zacházet s knihou. Jaký je rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím. Děti si budou moci přinést svou oblíbenou knihu, představit ji kamarádům a říci, proč ji mají nejraději.

Velikonoce – jedny z našich nejkrásnějších svátků jsou hlavně oslavami příchodu jara. Seznámíme děti s časovým zařazením a průběhem svátků – postní neděle, pašijový týden, s velikonočními symboly a zvyky a jejich významem – tradice šlehání pomlázkou, vajíčko jako odměna koledníkům. Povíme si o velikonočním pečivu, pokrmech, zdobení vajíček. Seznámíme se s některými koledami, hrami a písničkami. Budeme u dětí podporovat samostatnost při tvoření.

 

PROVOZNÍ DOBA TŘÍDY „KYTIČKY“ JE OD 6:30  – 16:30 h.

OD 16:30 – 17:00 JE PROVOZ VE TŘÍDĚ „SLUNÍČKA“.

PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ JE DO 8:00 hod. V JINOU DOBU  PO DOMLUVĚ S UČITELKOU.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JE OD 12:15 – 12:30 hod. PO OBĚDĚ !!!!!!

OD 15:00 – 16:30 hod. PO SPANÍ !!!!!!!

PROSÍME DODRŽUJETE TUTO PROVOZNÍ DOBU !!!!!!!!

——————————————————————————-

V TOMTO MĚSÍCI NÁS ČEKAJÍ TYTO KULTURNÍ AKCE:

23.3.2018  DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – „O HODNÉM HONZOVI   A LÍNÉM JANKOVI“

27.3.2018  CIRKUS „ADONIS“

28.3.2018  VELIKONOČNÍ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Na nástěnkách v šatně naleznete práce dětí, básničky a písničky, které se učíme.

Fotografie ze školních akcí naleznete na rajceti. Adresu a heslo jste obdrželi na třídní schůzce.

DOSTUPNÁ ALBA: 

 • MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
 • VÁNOČNÍ DEN VE ŠKOLCE
 • KRMENÍ ZVÍŘÁTEK V LESE
 • KARNEVAL 2018