Aktuality ze třídy

 Třída Motýlci

ČERVEN

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

Vzdělávací cíle:

 • Rozvíjení pocitu sounáležitosti s rodinou
 • Upevňování vtahů mezi kamarády
 • Seznáme se zvířátky v ZOO
 • Pozorování změn v přírodě

 Plánované činnosti:

 • Hry zaměřené na spolupráci dětí
 • Říkanky a písničky o rodině
 • Upevňování rodinných vztahů
 • Individuální činnosti s dětmi
 • Pozorování hmyzu
 • Píseň Včelka Mája
 • Můj tatínek- popisování

VČELKA MÁJA: 4. – 8. 6. 2018

Já a příroda, V říši rostlin

 • tento týden se budeme seznamovat s užitečným hmyzem (včelka, čmelák) a jeho důležitosti pro člověka a přírodu. Děti se seznámí s prací pana včelaře a s výrobou medu. Naučíme se písničku Včelka Mája. Budeme si číst nové příběhy k tématu. A zaměříme se na logopedická cvičení.

DEN OTCŮ: 11. – 15. 6. 2018

Já, člověk, Rodina

 • slavily jsme Den matek, tak nesmíme zapomenout ani na Den otců. Ten připadá na neděli 17. června. Celý týden si tedy budeme povídat o našich tatíncích. Budeme je popisovat, seznámíme se s jejich prací. Nezapomeneme ani na dárek pro tatínka.

MOJE RODINA: 18. – 22. 6. 2018

Já člověk, Rodina

 • toto téma bude zaměřené na rodinu. Budeme si říkat, kdo ji tvoří, co je to domov. Každý nám popíše svoji rodinu, kolik má členů, jaké máme v rodině role. Děti se budou učit, že domov je bezpečné místo. Seznámíme se s tématem rodičovství. Nebude chybět báseň nebo píseň k tématu.

JEDEME DO ZOO: 25. – 29. 6. 2018

Já a příroda, V říši zvířat

 • tento týden se zaměříme na zvířátka především v zoologické zahradě. Řekneme si, jaká zvířátka tam najdeme, ukážeme si jak vypadají. Zaměříme se i na jejich mláďata. Při výtvarné činnosti budeme procvičovat jemnou a hrubou motoriku. Naučíme se píseň ,,Čáry, máry, ententýky´´.

 Akce na tento měsíc:

6. 6. – Pěší výlet do Králičiny

11. 6. – Divadlo

13. 6. – Rozlučka s předškolákem- dopolední akce

14. 4. – Výlet do obory- Klánovice

19. 6. – Výlet Průhonice