Aktuality ze třídy

 Třída Motýlci

ZÁŘÍ

POZNÁVÁME SE

Vzdělávací cíle:

 • Respektovat pravidla druhých
 • Zvykat si na novou značku
 • Zvykat si na denní režim
 • Respektovat třídní pravidla
 • Navazovat vztahy s dětmi a dospělými
 • Seznamovat se s prostředím školky

Plánované činnosti:

 • Hry na seznamování
 • Hry na zapamatování jmen
 • Vycházky do okolí MŠ
 • Zpívání známých písniček
 • Kolektivní práce
 • Hry na tělo
 • Vytleskávání

DOBRÝ DEN ŠKOLKO: 3. – 7. 9. 2018

Já člověk, Já, ty, my

 • V tomto týdnu budeme poznávat nové kamarády, hrát kolektivní hry na zapamatování jmen a věcí, kterými jsme obklopeni. Nastavíme si třídní pravidla, které budeme dodržovat. Připomeneme si, jak je potřebné chovat se bezpečně jak ve třídě, tak na zahradě i vycházkách.

 

UKAŽ SE MI, JABLÍČKO: 10. – 14. 9. 2018

Já a příroda, V říši rostlin

 • V tomto týdnu si budeme s dětmi hodně povídat o nadcházejícím se podzimu. Naším hlavním cílem bude ovoce a to hlavně jablko. Každé dítě si tento týden přinese své jablíčko, které budeme pozorovat a zkoumat všemi smysly. Budeme jablka využívat i k pohybovým činnostem. Naučíme se zpívat písničku s klavírem- Jablíčko. Nakonec si z jablíček uděláme křížaly.

 

HŘEJ SLUNÍČKO JEŠTĚ CHVÍLI: 17. – 21. 9. 2018

Já a příroda, Krajina kolem nás

 • V tomto týdnu se budeme seznamovat s přírodou a rozvíjet vyjadřování. Řekneme si, co všechno víme o sluníčku a proč by mělo svítit. Zkusíme se zaměřit na výtvarnou činnost a zároveň si poslechneme povídku, kterou zkusíme převyprávět.

 

NA ZÁŘÍ, NA ZÁŘÍ, TĚŠILI SE SADAŘI: 24. – 27. 9. 2018

Já a příroda, V říši rostlin

 • Tento týden se budeme přesouvat od jablka k dalšímu ovoci a zelenině. Co vše nám na podzim dozrává a jaké ovoce rádi trháme ze stromu. Co s ovocem poté děláme. S dětmi si budeme říkat různé hádanky. Při výtvarné činnosti budeme procvičovat jemnou motoriku. Budeme poslouchat písně s podzimní tematikou.

 

Dále se mohou děti těšit na:

26. 9. – Divadélko v kufru