Aktuality ze třídy Rybičky

Třída  RYBIČKY

                                                                    ŘÍJEN 2017

 Tematický celek:  JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: V ŘÍŠI ROSTLIN

Téma:  „Na naší zahrádce jablíčka červená“

Datum: 2. 10. – 6. 10. 2017

 • Budeme se seznamovat s podzimním ovocem a zeleninou (poznávat, pojmenovávat, třídit do skupin, třídit podle barvy a velikosti)
 • Budeme rozvíjet všechny lidské smysly (hmat, sluch, čich, chuť a zrak)
 • Budeme se učit jednoduché říkanky, písničky a rozvíjet slovní zásobu.
 • Budeme procvičovat mluvidla – logopedické cviky
 • Budeme vytvářet nové výrobky, které poslouží k vytváření podzimní atmosféry
 • Budeme se učit nové PH, zdravotní cviky a cvičit s náčiním
 • Seznámíme se a naučíme se jednoduchý taneček
 • Budeme vytvářet vztah ke knihám – vyprávět si na základě poslechu příběhu
 • Budeme vařit ovocný kompot

 

Tematický celek:  JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: V ŘÍŠI ROSTLIN

Téma: „Na našem políčku řepa veliká“

Datum: 9. 10. -13.10 201

 • Budeme se seznamovat s polními plodinami, které se sklízejí na podzim
 • Budeme rozvíjet všechny lidské smysly (hmat, sluch, čich, chuť a zrak)
 • Budeme si hrát dramatizaci: „O veliké řepě“
 • Budeme se učit odpovídat na jednoduché otázky a chápat jejich význam
 • Budeme se společně podílet na vytváření příjemného estetického prostředí (vyrobené výrobky, výkresy)
 • Budeme rozvíjet fantazii a představivost při výtvarných a pracovních činnostech
 • Budeme se seznamovat s vlastnosti papíru a jeho různým využití
 • Budeme rozvíjet zručnost a jemnou motoriku při modelování
 • Budeme poslouchat říkadla a písně z CD
 • Seznamovat se se zemědělskými stroji, které pomáhají člověku při práci + porovnávat práci člověka v minulé době (DVD-  „Chaloupka na vršku“), četba z knihy
 • Seznamovat se s podzimními tradicemi – např. opékaní brambor, pouštění draka atd.
 • Procházka do okolí Úval – pole, pouštění draka

 

Tematický celek:  JÁ A PŘÍRODA

Tematická část:   V ŘÍŠI ZVÍŘAT, V ŘÍŠI ROSTLIN

Téma:  “ Máme zlatý kaštánek“

Datum: 16.10 – 20.10. 2017

 • Budeme se seznamovat s podzimními plodinami z lesa (kaštany, žaludy, šípky, bukvice, houby atd.)
 • Vysvětlíme si rozdíl mezi jehličnatým a listnatým stromem
 • Budeme se učit nové písně, básně, PH, zdravotní cviky a seznámíme se s prvky dětské jógy
 • Budeme rozvíjet mluvený projev, umět se soustředit při činnostech
 • Půjdeme při pobytu venku sbírat podzimní plodiny
 • Budeme si vařit šípkový čaj
 • Seznámíme se pohádkou „Šípková Růženka“- četba, muzikálová verze z CD a její dramatizace
 • Za pomocí obrázků se budeme seznamovat se zvířátky žijící v lese (veverka, divoké prase, ježek) + jak se připravují na zimu

 

Tematický celek:  JÁ, ČLOVĚK, JÁ A PŘÍRODA

Tematická část:   ČAS, POČASÍ

Téma:  Podzimní čas, Podzimní počasí

Datum:  23. 10. – 27.102017

 

 • Budeme si osvojovat typické znaky podzimu, učit se znát čtyři roční období
 • Seznámíme se s podzimním počasím (déšť, silný vítr, vichřice)
 • Učit se nové písně, básně, říkanky, PH, zdravotní cviky s říkankou, honičky, cvičit na nářadí, jednoduché tanečky
 • Při výtvarných a pracovních činnostech se budeme seznamovat s novými technikami, učit se dodržovat čistotu při práci, spolupracovat
 • Budeme se učit počítat do pěti, přiřazovat obrázky, které patří k sobě, vytleskávat slabiky, pojmenovávat a správně vyslovovat hlásky ve slově
 • Upevňovat kamarádské vztahy, rozvíjet spolupráci v kolektivu

 

Kulturní akce:

 • Dne 4.10. 2017 se bude konat na dětském hřišti „UKÁZKA DRAVCŮ“- SOKOLNICTVÍ.

 

Básně a písně, které se učíme naleznete na nástěnce v šatně.