Aktuality ze třídy Rybičky

Třída  RYBIČKY

                                                              Březen 2018

PRANOSTIKY

Březen, za kamna vlezem,

duben, ještě tan budem,

máj, půjdeme v háj!

                           Tematický celek:  Já a svět

Tematická část: Planeta Země

Téma:  Den a noc

Datum:  5. 3 – 9. 3. 2018

 • Budeme se seznamovat s významem a pojmem: DEN a NOC – sluníčko a měsíc, jaký mají význam na život na Zemi
 • Seznámíme se ještě s povoláním, ve kterém se pracuje v noci
 • Budeme se učit písně, říkanky k tématu
 • Budeme se učit nové pohybové hry a cvičení s říkankou
 • Procvičíme si základní geometrické tvary
 • Budeme se zdokonalovat v počítání do 10,15
 • Budeme rozvíjet paměť za pomocí her, jednoduchých říkanek, básniček atd.
 • Budeme se učit orientovat v prostoru se zavázanýma očima
 • Seznámíme se s novou knihou k tématu při čtení a odpočinku na lehátku ( „Už se nebojím tmy“)

 

Tematický celek: Já, příroda

Tematická část: V říši rostlin

Téma: JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA

Datum: 12. 3. – 16. 3. 2018

 

 • Budeme se učit básně, písně k tématu
 • Budeme se učit nové pohybové hry, cvičení s říkankou
 • Budeme se zdokonalovat ve výtvarných a pracovních činnostech
 • Seznámíme s prvními jarními kytičkami (sněženky, bledulky, petrklíč) a typickými jarními znaky
 • Budeme se učit rozlišovat  a určovat více, méně, stejně
 • Budeme pracovat s knihami, obrázky a s PC
 • Budeme  při různých činnostech projevovat pravdomluvnost, ohleduplnost a cit
 • Budeme společně vymýšlet „Jarní popletený legrační příběh“
 • Tvořit podstatná jména, přídavná jména a slovesa

 

Tematický celek:  JÁ, ČLOVĚK

Tematická část: ČAS

Téma:  JARNÍ SVÁTKY – VELIKONOCE

Datum:  19. 3. – 29. 3. 2018

 • Budeme se seznamovat s tradicemi Velikonoc
 • Budeme se učit velikonoční koledy, básničky, písničky
 • Budeme se učit schopnosti dokončit práci -pochvala, povzbuzení při činnostech a tvoření
 • Procvičíme si barvy a odstíny
 • Budeme mít ve třídě společně Velikonoční den
 • Budeme se společně podílet na výzdobě v prostorách třídy v MŠ
 • Připravíme si vajíčkovou pomazánku, upečeme linecký a beránka
 • Budeme si všímat změn v přírodě, vliv počasí na přírodu při pobytu venku
 • Pustíme si DVD „Chaloupka na vršku“ – VELIKONOCE
 • Vyrobíme si velikonoční dekoraci (dáreček)

 

Kulturní akce:

Dne 23. 3. 2018 – Divadélko “ O hodném Honzovi a líném Jankovi“

Dne 27.3. 2018 – Cirkus Adonis

Dne 28.3. 2018 – Velikonoční den v MŠ (dopoledne)

 

Básně a písně, které se učíme naleznete na nástěnce v šatně.

Fotografie z akcí naší třídy najdete na stránkách „Rajče“