Aktuality ze třídy Rybičky

    Třída  RYBIČKY – ZÁŘÍ 2018

 HURÁ DO ŠKOLKY

DO ŠKOLKY SE TĚŠÍME S RADOSTÍ TAM BĚŽÍME ČEKAJÍ NÁS KAMARÁDI HRAJEME SI SPOLU RÁDI.

 

MALUJEME, KRESLÍME, ZPÍVÁME A CVIČÍME STŘÍHÁME A LEPÍME STAVEBNICE STAVÍME.

UČÍME SE HODNÍ BÝT KAMARÁDY NEZLOBIT.

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: JÁ, TY, MY

Téma: Vítáme tě ve školce

Datum: 3. 9. – 14. 9. 2018

 • Přivítání s novými dětmi a rodiči
 • Seznámení s prostory MŠ a zaměstnanci (s paní učitelkou, školnicí a kuchařkou)
 • Seznámení dětí i rodičů s denním harmonogramem v MŠ
 • Seznámení dětí s hygienickými návyky v umyvárně, při stolování a sebeobsluze
 • Seznámení se svojí značkou, místem v šatně, u stolečku
 • Seznámení a procvičování křestních jmen kamarádů ve třídě, upevňovat znalost svého jména
 • Seznámení s bezpečnostními pravidly ve třídě, v MŠ i při pobytu venku a dodržovat je
 • Při příchodu a odchodu se budeme učit podávat ruku
 • Budeme se učit slušnému chování ( poprosit, poděkovat), být ohleduplný ke kamarádovi při hře i ke hračkám
 • Budeme se učit navazovat nové kamarádské vztahy
 • Budeme se seznamovat s technikou modelování a s jednoduchými pohybovými hrami, písněmi a říkankami

 

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: JÁ, TY, MY

Téma: MÁM KAMARÁDY

Datum: 17. 9. – 28. 9. 2018

 • Budeme se začleňovat a hledat své místo ve skupině dětí
 • Navazovat kamarádské vztahy a podporovat je
 • Budeme se učit vzájemné spolupráci, hře, umět se dohodnout s kamarádem, komunikovat mezi sebou
 • Seznámíme se a naučíme se jednoduché písně dle výběru za pomocí obrázků a hře na klavír
 • Budeme se učit nové pohybové hry s říkankou, jednoduché zdravotní cviky
 • Budeme se seznamovat s výtvarným a pracovním materiálem (pastelky, lepidla, nůžky, prstové barvy) a rozvíjet fantazii
 • Seznámíme se s pohádkami – divadelní představení ( „O Budulínku“, „O Kůzlátkách“ atd.)
 • Rozvíjet vztah ke knihám a zaměřit se na krátký poslech příběhu
 • Budeme si povídat: „Jak se cítíme“ (veselý, smutný atd.) + přiřazování obrázků
 • Budeme si povídat, co je bezpečné a kde nám hrozí nebezpečí
 • Určovat více, méně: „Kde je více kamarádů“

V tomto období neustále probíhá adaptace dětí na nové prostředí v MŠ,

 

Básně a písně, které se učíme naleznete na nástěnce v šatně.

Fotografie z akcí naší třídy najdete na stránkách „Rajče“