Aktuality ze třídy


Říjen

  • Tematický celek: Já a příroda
  • Tematická část: V říši rostlin
  • Téma: Sklízíme úrodu

Toto téma nás zavede do říše rostlin. Zaměříme se na sklizeň plodů na zahradách, na polích i v sadech. Naučíme se rozeznávat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a seznámíme se s jejich významem pro zdravý život člověka. Vytvoříme výstavku těchto plodin a budeme je zkoumat všemi smysly.

  • Tematický celek: Já a příroda
  • Tematická část: Krajina kolem nás
  • Téma: V lese

V tomto tématu se seznámíme s lesním ekosystémem. Budeme poznávat druhy stromů, hub i zvířat. Budeme se věnovat rozdílům mezi stromy jehličnatými a listnatými, zkoumat jejich plody. Při společných vycházkách do přírody budeme sbírat přírodniny, které využijeme k výtvarným hrám. Vysvětlíme si význam lesa i to, jak se v lese správně chovat a jak ho chránit.

  • Tematický celek: Já člověk
  • Tematická část: Čas
  • Téma: Malíř podzim čaruje

V tomto tématu se budeme zabývat typickými znaky tohoto ročního období. Budeme pozorovat a vnímat měnící se podzimní přírodu a barvy kolem nás. Při vycházkách se zaměříme na čistotu životního prostředí a jeho ochranu.

Celý měsíc budeme procvičovat hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, výslovnost i paměť. Naučíme se nové písně i básně. Budeme rozvíjet fantazii i tvořivost a seznámíme se s novými výtvarnými technikami.

Kulturní akce

4. 10.   Sokolník Ondra

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde