Aktuality ze třídy

Třída Sluníčka


Září

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: Já, ty, my

Téma: Učím se být kamarádem

Toto téma provede děti prvními dny v mateřské škole. Seznámí se se jmény spolužáků, novým prostředím i denním režimem ve školce. Sestaví si pravidla třídy, vytvoří jejich zástupné symboly a naučí se jimi řídit. Naučí se bezpečnému a ohleduplnému chování při hrách ve třídě i na školní zahradě. Při hrách i řízené činnosti naváží první dětská přátelství.

Tematický celek: Já, a příroda

Tematická část: Počasí

Téma: Mávám Létu

V tomto tématu děti zavzpomínají na své prázdniny, budou pozorovat změny v přírodě. Naučí se rozlišovat specifika letního a podzimního počasí. Procvičí si kultivovaný slovní projev, naučí se naslouchat jeden druhému. Seznámí se s novými výtvarnými technikami, procvičí paměť, své hudební schopnosti, grafomotoriku a mnoho dalšího.

Tematický celek: Já a příroda

Tematická část: V říši zvířat

Téma: Kde žijí zvířata a ptáci

Toto téma zavede děti do říše zvířat. Naučí se rozlišovat zvířata domácí a volně žijící a pojmenovat je, seznámí se s jejich způsobem života i přezimováním. Procvičí si nové písně a básně. Budou pozorovat přírodu, všímat si čistoty životního prostředí, naučí se chránit vše živé. Pozornost budou věnovat i pozorování tažných ptáků.

 

Kultura:

26. 9.  Divadélko „V kufru

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde

Nový školní rok 2018/2019

Informace pro rodiče:

Nový školní rok v naší MŠ začíná v pondělí 3. září 2018

V prvním týdnu se budeme vzájemně seznamovat a poznávat nové prostředí.
Naše třída je třídou starších dětí (předškoláků). Děti již do MŠ chodí delší čas, proto u nás bude od prvního dne běžný denní režim s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých dětí.
Naše třída je v provozu od 6.30 do 17.00 hodin
Ranní scházení je do 8.00 hodin (pozdější dobu příchodu oznámí rodiče předem paní učitelce ve třídě).

Vyzvedávání dětí:
Děti, které půjdou po obědě domů, si můžete vyzvedávat od 12.15 do 12.30 hodin.
Děti odcházející odpoledně si můžete vyzvedávat od 15.00 hodin.
Provoz mateřské školy končí v 17.00 hodin.

První den si přineste do školky jen podepsané bačkůrky a převlečení pro pobyt venku.
Seznam věcí, které budete potřebovat do MŠ, dostanete od třídní paní učitelky první den nebo na informační schůzce.
Všechny informace k provozu školky a třídy se dozvíte na informační schůzce ve školce, která
proběhne v měsíci září 2018 (termín bude oznámen na webových stránkách tříd a nástěnkách ve třídě).

Těšíme se na Vaše děti i na Vás.