Aktuality ze třídy

Třída Sluníčka


Prosinec

  • Tematický celek: Já, člověk
  • Tematická část: Čas
  • Téma: Až zvoneček zazvoní

 

V tomto adventním měsíci nejprve přivítáme v mateřské škole sv. Mikuláše s doprovodem a pak se již budeme připravovat na vánoční svátky. Vytvoříme si adventní kalendář, kde nám hvězdička ukáže, jak se blíží Vánoce. Seznámíme se s lidovými tradicemi a zvyky i s historií Vánoc, slavnostně si vyzdobíme třídu, připravíme program na „Vánoční setkání“ a uspořádáme „Vánoční den“ v MŠ, kde se vzájemně obdarujeme drobnými dárečky. Společně budeme prožívat vánoční atmosféru, vnímat vůně Vánoc i krásu kolem nás a těšit se na Ježíška.

Kulturní akce

5. 12.   Mikulášská nadílka
7. 12.   Divadlo „Vánoce přicházejí“
13. 12. Vánoční dětský den (v dopoledních hodinách)
13. 12. Akce s rodiči – Vánoční setkání (v 16.00 hodin před MŠ)

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde