Aktuality ze třídy

Třída Sluníčka


Prosinec

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: Čas

Téma: Až zvoneček zazvoní

V tomto adventním měsíci nejprve přivítáme v mateřské škole sv. Mikuláše s doprovodem a pak se již budeme připravovat na vánoční svátky. Vytvoříme si adventní kalendář, kde nám hvězdička ukáže, jak se blíží Vánoce. Seznámíme se s lidovými tradicemi a zvyky i s historií Vánoc, slavnostně si vyzdobíme třídu, připravíme program na „Vánoční besídku“ a uspořádáme „Vánoční den“ v MŠ, kde se vzájemně obdarujeme drobnými dárečky. Společně budeme prožívat vánoční atmosféru, vnímat vůně Vánoc i krásu kolem nás a těšit se na Ježíška.

Kultura:

5.  12.    Mikulášská nadílka
6.  12.    Divadlo v MŠ: „Oskárek ve vánočním balíčku“
7.  12.    Výlet – Skanzen Přerov
11. 12.   Vánoční besídka
18. 12.   Vánoční den
20. 12.   Film „Když draka bolí hlava“ – kulturní dům „65“

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde