Aktuality ze třídy

Třída Sluníčka


Březen

  • Tematický celek: Já a svět
  • Tematická část: Planeta Země
  • Téma: Žijeme na planetě Zemi

V tomto tématu budeme poznávat planetu Zemi jako celek v kontextu vesmíru. Získáme obecné vědomosti o sluneční soustavě a seznámíme se s novými pojmy, které se k tomuto tématu vztahují. Budeme se zabývat vlivem Slunce a Měsíce na život na Zemi. Povíme si o pohybu zeměkoule a jeho důsledcích, budeme se zabývat střídáním ročních období i dne a noci. Získáme povědomí o tom, že vše ve vesmíru i na Zemi je v pohybu.

  • Tematický celek: Já a příroda
  • Tematická část: V říši rostlin
  • Téma: Když jaro zaťuká

V tomto tématu přivítáme jaro. Získáme elementární znalosti o rozmanitosti přírody a jejich neustálých proměnách. Budeme pozorovat probouzející se jarní květiny i rašící stromy. Seznámíme se s různými druhy rostlin, naučíme se je pojmenovat, pěstovat a pečovat o ně. Budeme zkoumat stavbu těla květin i stromů, způsob růstu a obdivovat jejich krásu. Budeme si všímat nepořádku a škod v přírodním prostředí a zamýšlet se nad nutností a způsobem jeho ochrany.

  • Tematický celek: Já, člověk
  • Tematická část: Čas
  • Téma: Hody, hody, doprovody

Na konci měsíce března společně oslavíme jarní svátky. Seznámíme se s velikonočními zvyky a tradicemi. Vyrobíme si kraslice a jiné velikonoční dekorace, naučíme se velikonoční koledy a budeme vnímat krásu jara. Uspořádáme „Velikonoční den“ a společně prožijeme sváteční atmosféru v mateřské škole.

Kulturní akce
23. 3. Divadlo Harmonika  „O hodném Honzovi a líném Jankovi“
27. 3. Cirkus ADONIS
28. 3. Velikonoční den

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde