Aktuality ze třídy

                     ŽABIČKY    Výsledek obrázku pro žabičky obrázky

ZÁŘÍ 

TEMATICKÝ CELEK: Já, člověk

                                        Já a příroda

TEMATICKÁ ČÁST:  Já, ty, my

                                      Rodina

                                      Krajina kolem nás

TÉMATA:  Naše školka

                   Učím se být kamarádem

                   Můj domov

                   Barvy podzimu

 

V prvních dvou týdnech se budeme vzájemně seznamovat a poznávat prostředí školky. Postupně se seznámíme s pravidly třídy, s kamarády, s hračkami a denním režimem. Zaměříme se na společné soužití v naší třídě.

V dalším týdnu se budeme věnovat našemu domovu, místu kde žijeme (bydlíme). Budeme si povídat, jak je pro nás domov důležitý – pocit bezpečí.

Poté se budeme loučit s babím létem. Budeme pozorovat měnící se přírodu, vnímat její krásné podzimní barvy.

Adaptace nových dětí ve školce

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

 

Dávejte dítěti najevo, že není ve školce za trest. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády. První den příchod neuspěchejte, nebuďte nervózní. S paní učitelkou můžete probrat a zkonzultovat požadavky a potřeby dítěte.

Často se stává, že maminky odloučení od dítěte snáší hůře než dítě samotné. Důvěřujte paním učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát a popřát mu hezký den. Po Vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky.

Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte prosím režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.

Adaptace prvního týdne

3.9. pondělí -děti přijdou do třídy s rodiči na dobu 2 hodin – seznámit se s prostředím MŠ a paními učitelkami

4.9. úterý -děti budou ve třídě bez rodičů na dobu 2 hodin

5. – 7.9. stř.-pá. -děti budou ve třídě do oběda (12.15 hod), pokud bude dítě adaptaci zvládat bez problémů, může zkusit odpočívat

Adaptace je u dětí velmi odlišná, může se tedy časově lišit. Potom bude vhodné individuální řešení s paními učitelkami.

Přejeme Všem dětem dobrý start do naší školičky!

 

Kulturní akce:

5.9. – třídní schůzka od 17:00hod. na třídě

26.9. – DIVADLO „V KUFRU“