O naší školce

Vítáme Vás na stránkách Mateřské školy Úvaly.
Budova školy je panelového typu, postavená v zástavbě rodinných a družstevních domů. Je obklopena velkou zahradou, která slouží nejen k poznávacímu, ale i rekreačnímu využití pro děti. Zahrada má velké pískoviště, prolézačky, houpačky, skluzavky, v roce 2007 byla dovybavena dětskými hracími prvky-lokomotiva, domeček, pružinové houpačky, vláček, finanční prostředky darovala Nadace ČEZ.

V roce 2008 byla tělocvična v MŠ zrekonstruována na další třídu a to třídu „Motýlci“ pro 25 dětí. Od září 2010 byla celkově rekontruovaná školní kuchyně. Stávající technologie byly vyměněny za moderní. Téhož měsíce  prošla rekonstrukcí i kotelna mateřské školy. V průběhu těchto rekonstrukcí zároveň začala výstavba nového pavilónu, který zajistil rozšíření kapacity o dalších 45 míst. Dne 9. 2. 2011 – byla vedením města přestřižena slavnostní páska a následovalo slavnostní otevření pro veřejnost. Od 1. 3. 2011 otevřen nový pavilón pro 45 dětí. Vznikly dvě nové třídy – třída „Žabičky“ pro 20 dětí a třída „Rybičky “ pro 25. dětí. Od 1. 9. 2012 byla kapacita MŠ  navýšena a to o 12 míst. Počty dětí byly navýšeny na těchto třídách: „Berušky“, „Jablíčka“, „Sluníčka“ a „Kytičky“ Na těchto třídách bylo 28 dětí. Od 1.9.2017 se počty dětí vrátily na 25 dětí na třídě.
Od 1. 1. 2013 má Mateřská škola  Úvaly další místo poskytovaného vzdělávání a to  na adrese Pražská 525, 250 82 Úvaly. Toto pracoviště má kapacitu 45 míst. Třída Dráčci je pro 25 dětí a třída koníci pro 20 dětí.
Od 1. 9. 2015 má Mateřská škola  Úvaly další místo poskytovaného vzdělávání a to  na adrese Bulharská 1900, 250 82 Úvaly. Toto pracoviště má kapacitu 50 míst. Třídy „Žirafky“ a „Sovičky“ jsou  pro 25 dětí na třídě.

Celková kapacita MŠ Úvaly, příspěvková organizace k 1.9.2017 je 265 míst.

MŠ je 11 ti-třídní.
Budova Kollárova 

 • třída č. 1. „Berušky“
 •  třída č. 2.“Jablíčka“
 • třída č. 3. „Sluníčka“
 • třída č. 4. „Kytičky“
 • třída č. 5. „Motýlci“
 • třída č. 6. „Žabičky“
 • třída č. 7. „Rybičky“

Budova Pražská

 • třída č. 1. „Dráčci“
 • třída č. 2. „Koníci“

Budova Bulharská 

 • třída č. 1. „Žirafky“
 • třída č. 2. „Sovičky“

Naše školka pracuje dle výchovného programu – „Rámcový program“ pro mateřské školy. Zde jsou vymezeny hlavní cíle, obsah a podmínky předškolního vzdělávání v MŠ. Školní vzdělávací program je vypracováván v souladu s RP, respektuje rámcová pravidla a požadavky na předškolní vzdělávání a je přizpůsoben individuálním potřebám dětí a možnostem MŠ. Naší snahou je záměr realizovat ve všech činnostech a situacích v průběhu celého dne. Třídy nemají speciální zaměření. Výchovné složky jsou rozvíjeny při vlastní výchovně vzdělávací práci ve všech třídách.
Základem pro realizaci našeho výchovného záměru a pro práci na jednotlivých třídách je téma:
„SVĚT JE VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ“

Naší představou je rozvíjení samostatnosti a zdravého sebevědomí dítěte nenásilnou a přirozenou cestou, respektování jeho vývojových zvláštností, a s ohledem na jeho individualitu, tak aby se umělo pohybovat v naší společnosti, akceptovalo její hodnoty a bylo schopno dalšího vzdělávání. Respektovat vývojové a věkové zvláštnosti dětí a poskytovat prostor jak pro individuální rozvoj, tak pro rozvoj vzájemných vztahů.
Výchovu v MŠ směřovat k tomu, aby se dítě učilo chápat a prožívat svět kolem sebe, mělo chuť poznávat, přemýšlet, tvořit a bylo tak připravováno na vstup do kulturní společnosti. Přizpůsobit uspořádání života v MŠ tak, aby byl poskytován co největší prostor pro pohybové aktivity a spontánní činnosti dětí při zachování optimální zátěže a přiměřených nároků na dítě.
„Náš rok v mateřské škole“:
Slavíme narozeniny, divadélka v MŠ, podzimní dílny, Mikuláš, vánoce, vystoupení pro důchodce, výlety, plavání, angličtina, karneval, velikonoce, pálení čarodějnic, dětský den, noční dobrodružství v MŠ, rozlučka s předškoláky, výtvarné soutěže apod.

c__data_users_defapps_appdata_internetexplorer_temp_saved-images_planskolkykollarova