Aktuality ze třídy

Výsledek obrázku pro beruška na listu kreslená

                                                                           TŘÍDA BERUŠKY

od 11.11.2019

JÁ ČLOVĚK

Já, ty, my

Já člověk

 

V listopadu se budeme věnovat lidskému tělu, nahlédneme pod kůži a zjistíme, jak naše tělo funguje a co všechno ke svému fungování potřebuje, aby bylo zdravé a plné síly. Budeme prohlubovat prosociální chování a hledat možnosti jak vzájemně komunikovat – verbálně i neverbálně.

Vzdělávací cíle:

 • Seznámení se se základními částmi lidského těla
 • Uvědomění si vlastního těla
 • Prohloubit a uvědomit si smyslové vnímání
 • Uvědomit si vliv hygienických návyků na zdraví člověka
 • Přiblížení dopadů nemoci na lidské tělo a život člověka
 • Podporovat prosociální chování
 • Respektovat druhé
 • Vnímat pocity a potřeby jiných
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování
 • Rozvíjet pozitivní city
 • Podporovat získávání sebedůvěry
 • Uvědomění vlastní identity
 • Orientovat se v novém prostředí
 • Chránit soukromí a osobní bezpečí
 • Vést děti k umění vyjádřit své názory, zážitky a prožitky
 • Umět naslouchat
 • Umět vést dialog
 • Umět klást otázky a hledat odpovědi
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a přirozeně komunikovat bez zábran s druhým dítětem i dospělým
 • Probouzet zájem a zvídavost

 

 

 

 

 

 

 

heslo a přihlašovací jméno  na fotky se dozvíte ve třídě

Ostatní info viz @

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy