Aktuality ze třídy

Výsledek obrázku pro beruška na listu kreslená

                                                                           TŘÍDA BERUŠKY

Téma od 18. 3. 2019

POUŠTÍM JARO DO POKOJE

JÁ A PŘÍRODA

 • V ŘÍŠI ROSTLIN
 • V ŘÍŠI ZVÍŘAT

V březnu se budeme radovat ze sluníčka,  budeme pozorovat  jak se probouzejí zvířátka a kytičky, co je potřeba, aby se ze semínka stala kytička nebo strom, zaměříme se na zvířátka žijící s námi doma nebo u domu, podíváme se do lesa a  jak se daří divoké zvěři a co dělají zvířecí maminky a mláďátka). Zjistíme, jaké zvyky a tradice jsou spojené nejen u nás s Velikonoci, ale i v cizině a do země nám blízké se i nejen písní na chvilku přemístíme, abychom tento kraj lépe poznali. Na závěr tohoto období si užijeme jedinečný zvyk a to koledu s pomlázkou…

 • Vytváření si elementárních poznatků o přírodě, životním prostředí, o jejich rozmanitosti a neustálých proměnách
 • Rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
 • Učit se nová slova, názvy a pojmy a aktivně je používat
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě ale i věcem
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterými se může v přírodě nebo od živých tvorů setkat
 • Posílení vědomí o nenahraditelnosti přírodních zdrojů
 • Všímat si nepořádku a škod v přírodě a zamýšlet se nad nutností její ochrany
 • Umět se bezpečně a jistě pohybovat v různém terénu
 • Umět přizpůsobit oděv a jeho doplňky do různého počasí
 • Vnímat tvary a barvy přírodních materiálů
 • Uvědomit si význam rostlin a živočichů pro člověka
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

heslo a přihlašovací jméno  na fotky se dozvíte ve třídě

Ostatní info viz @

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy