Aktuality ze třídy

Výsledek obrázku pro beruška na listu kreslená

                                                                           TŘÍDA BERUŠKY

od 6.1.2020

 

ZAMRZLÁ HLADINA

JÁ A PŘÍRODA

POČASÍ

 

V měsíci lednu se budeme věnovat změnám v přírodě, ročním obdobím, času, zimním radovánkám, počasí.  Budeme zkoumat sněhové vločky, sníh, led, co se děje pod ledem a co je to meluzína a jak je zvířátkům venku.

 

 

 • Prohloubit a uvědomit si smyslové vnímání
 • Vést děti k umění vyjádřit své názory, zážitky a prožitky
 • Umět naslouchat
 • Umět vést dialog
 • Umět klást otázky a hledat odpovědi
 • Probouzet zájem a zvídavost
 • Rozvíjet paměť a fantazii
 • Vytvořit povědomí o plynutí času
 • Osvojit si pojmy související s během času
 • Vytváření si elementárních poznatků o přírodě, životním prostředí, o jejich rozmanitosti a neustálých proměnách
 • Umět přizpůsobit oděv a jeho doplňky do různého počasí
 • Vnímat tvary a barvy přírodních materiálů

 

heslo a přihlašovací jméno  na fotky se dozvíte ve třídě

Ostatní info viz @

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy