Aktuality ze třídy

Výsledek obrázku pro beruška na listu kreslená

                                                                           TŘÍDA BERUŠKY

 

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci a uzavření mateřské školy, jsou veškeré kulturní akce pro děti a semináře pro rodiče ZRUŠENY!!!

Vzhledem k této situaci, pro vás a vaše děti připravujeme práci na doma, aby si děti mohly procvičit znalosti,dovednosti, vědomosti. Pokud budete moci, v rámci vašeho volného času s dětmi pracujte a procvičujte jejich znalosti.

Během týdne vám pošleme na váš email náměty jak s dětmi naplnit volný čas.

 

 

 • Prohloubit a uvědomit si smyslové vnímání
 • Podporovat prosociální chování
 • Respektovat druhé
 • Vnímat pocity a potřeby jiných
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování
 • Rozvíjet pozitivní city
 • Podporovat získávání sebedůvěry
 • Uvědomění vlastní identity
 • Získávat citovou samostatnost
 • Vést děti k umění vyjádřit své názory, zážitky a prožitky
 • Umět naslouchat
 • Umět vést dialog
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a přirozeně komunikovat bez zábran s druhým dítětem i dospělým
 • Probouzet zájem a zvídavost
 • Zachycovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • Umět formulovat otázky Umět se bezpečně a jistě pohybovat v různém terénu
 • Umět přizpůsobit oděv a jeho doplňky do různého počasí
 • Vnímat tvary a barvy přírodních materiálů

 

heslo a přihlašovací jméno  na fotky se dozvíte ve třídě

Ostatní info viz @

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy