Aktuality ze třídy

Výsledek obrázku pro beruška na listu kreslená

                                                                           TŘÍDA BERUŠKY

ČERVEN

            

Já, člověk

Čas

Děti slaví – život Indiánů

Hurá na prázdniny

V prvním týdnu budeme slavit DEN DĚTÍ v Indiánském stylu. Celý týden si budeme s dětmi povídat o indiánech, jejich životě, zvycích a tradicích. Naučíme se šamanské zaříkadlo, indiánskou abecedu a znaky.

V posledním týdnu si budeme opakovat vše, co jsme se ve školním roce naučili. Budeme si spolu povídat, hrát a loučit se společně se školkou. Těšit se na prázdniny, kdo kam pojede.    

 

Já a příroda

 V říši zvířat                    

 Podmořský svět

 Cizokrajná zvířata

 

V druhém a třetím týdnu se společně s dětmi vydáme do říše zvířat. Seznámíme děti se zákonitostmi přírody. Vytvoříme povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou, o přírodním prostředí a jeho rozmanitosti. Nejdříve se vydáme do podmořského světa, budeme prozkoumávat jeho prostředí. Posléze se přesuneme do světa cizokrajných zvířat. Naučíme se básničku a pokusíme se některá zvířata nakreslit.

 

I nadále vám pošleme na váš email náměty jak s dětmi naplnit volný čas, a to každý týden.

 

 • Prohloubit a uvědomit si smyslové vnímání
 • Podporovat prosociální chování
 • Respektovat druhé
 • Vnímat pocity a potřeby jiných
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování
 • Rozvíjet pozitivní city
 • Podporovat získávání sebedůvěry
 • Uvědomění vlastní identity
 • Získávat citovou samostatnost
 • Vést děti k umění vyjádřit své názory, zážitky a prožitky
 • Umět naslouchat
 • Umět vést dialog
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a přirozeně komunikovat bez zábran s druhým dítětem i dospělým
 • Probouzet zájem a zvídavost
 • Zachycovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • Umět formulovat otázky Umět se bezpečně a jistě pohybovat v různém terénu
 • Umět přizpůsobit oděv a jeho doplňky do různého počasí
 • Vnímat tvary a barvy přírodních materiálů

 

heslo a přihlašovací jméno  na fotky se dozvíte ve třídě

Ostatní info viz @

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy