Aktuality ze třídy

Výsledek obrázku pro beruška na listu kreslená

                                                                           TŘÍDA BERUŠKY

JÁ PŘÍRODA

V ŘÍŠI ROSTLIN A ZVÍŘAT

MALÍŘ PODZIM

 

 

Od prvního podzimního dne si budeme  povídat o proměnách přírody, o sklizni ovoce, zeleniny a ostatních plodin, které nám příroda dává, jaký užitek  z nich a jak se zpracovávají. Zahrajeme si na vědce a budeme jednotlivé druhy detailně zkoumat. Budeme zjišťovat jak se připravují zvířátka na zimu a kam se schovávají. Budeme si všímat při pobytu venku, jak se příroda mění a chystá na zimu i  o změně počasí a jeho vlivu na nás. Připomeneme si podzimní svátky a tradice, kterak se slaví se světě a jak u nás. Zastavíme se i u státních svátků a připomeneme si krátce historii naší země.

 

Vzdělávací cíle:

 • Vytváření si elementárních poznatků o přírodě, životním prostředí, o jejich rozmanitosti a neustálých proměnách
 • Rozvoj zvídavosti, zájmu a radosti z objevování
 • Učit se nová slova, názvy a pojmy a aktivně je používat
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě ale i věcem
 • Uvědomovat si nebezpečí, se kterými se může v přírodě nebo od živých tvorů setkat
 • Projevovat zájem o knihy
 • Rozvíjet vyjadřovací schopnosti
 • Zachycovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik
 • Umět formulovat otázky
 • Posílení vědomí o nenahraditelnosti přírodních zdrojů
 • Všímat si nepořádku a škod v přírodě a zamýšlet se nad nutností její ochrany
 • Umět se bezpečně a jistě pohybovat v různém terénu
 • Umět přizpůsobit oděv a jeho doplňky do různého počasí
 • Vnímat tvary a barvy přírodních materiálů
 • Uvědomit si význam rostlin a živočichů pro člověka
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

 

 

 

heslo a přihlašovací jméno  na fotky se dozvíte ve třídě

Ostatní info viz @

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy