Aktuality ze třídy

Výsledek obrázku pro beruška na listu kreslená

                                                                           TŘÍDA BERUŠKY

29.11.2018

JÁ ČLOVĚK

 • JÁ, TY, MY

AŽ ZVONEČEK ZAZVONÍ

V předvánočním čase se budeme připravovat na nejkrásnější svátky v roce. Budeme se chystat na čerta a Mikuláše, vyprávět si o jejich historii a i se pojedeme podívat, jak tyto svátky slavili naši předkové. Zamyslíme se nad našimi vlastnostmi a budeme hledat dobro a zlo. Abychom Ježíška náležitě přivítali společně ozdobíme třídu a vyzkoušíme spoustu tradic. A pak už jen budeme čekat, až se všichni změníme na Ježíška a zvoneček zazvoní.

 • Prohloubit a uvědomit si smyslové vnímání
 • Podporovat prosociální chování
 • Respektovat druhé
 • Vnímat pocity a potřeby jiných
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování
 • Rozvíjet pozitivní city
 • Podporovat získávání sebedůvěry
 • Uvědomění vlastní identity
 • Získávat citovou samostatnost
 • Vést děti k umění vyjádřit své názory, zážitky a prožitky
 • Umět naslouchat
 • Umět vést dialog
 • Umět klást otázky a hledat odpovědi
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a přirozeně komunikovat bez zábran s druhým dítětem i dospělým
 • Probouzet zájem a zvídavost
 • Rozvíjet paměť a fantazii
 • Posilovat pozitivní vazby v rodině
 • Vést děti k uvědomění důležitosti rodiny
 • Osvojit si názvy členů rodiny
 • Seznamovat děti s tradicemi a kulturními hodnotami

JÁ ČLOVĚK

 • JÁ, TY, MY

AŽ ZVONEČEK ZAZVONÍ

V předvánočním čase se budeme připravovat na nejkrásnější svátky v roce. Budeme se chystat na čerta a Mikuláše, vyprávět si o jejich historii a i se pojedeme podívat, jak tyto svátky slavili naši předkové. Zamyslíme se nad našimi vlastnostmi a budeme hledat dobro a zlo. Abychom Ježíška náležitě přivítali společně ozdobíme třídu a vyzkoušíme spoustu tradic. A pak už jen budeme čekat, až se všichni změníme na Ježíška a zvoneček zazvoní.

 • Prohloubit a uvědomit si smyslové vnímání
 • Podporovat prosociální chování
 • Respektovat druhé
 • Vnímat pocity a potřeby jiných
 • Rozvíjet schopnost žít ve společenství
 • Upevňovat zodpovědnost za své chování
 • Rozvíjet pozitivní city
 • Podporovat získávání sebedůvěry
 • Uvědomění vlastní identity
 • Získávat citovou samostatnost
 • Vést děti k umění vyjádřit své názory, zážitky a prožitky
 • Umět naslouchat
 • Umět vést dialog
 • Umět klást otázky a hledat odpovědi
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a přirozeně komunikovat bez zábran s druhým dítětem i dospělým
 • Probouzet zájem a zvídavost
 • Rozvíjet paměť a fantazii
 • Posilovat pozitivní vazby v rodině
 • Vést děti k uvědomění důležitosti rodiny
 • Osvojit si názvy členů rodiny
 • Seznamovat děti s tradicemi a kulturními hodnotami

 

 

 

 

 

 

 

 

heslo a přihlašovací jméno  na fotky se dozvíte ve třídě

Ostatní info viz @

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy