Aktuality ze třídy

                                     TŘÍDA JABLÍČKA

                ÚNOR

TEMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TEMATICKÁ ČÁST:ČAS

TÉMA: CO DĚLÁM CELÝ DEN A CELÝ ROK

Charakteristika tematického bloku:

V tomto tématu se budeme snažit získat představu o významu dodržování určitého režimu dne pro zdravý život. Osvojíme si časové pojmy ve spojení s činnostmi, které provádíme, den a noc, slunce a měsíc. Budeme rozvíjet komunikační dovednosti, rozlišovat aktivity během dne a rozvíjet fantazii a tvořivost.

TEMATICKÁ ČÁST: JÁ, TY, MY

TÉMA: POVOLÁNÍ A ŘEMESLA

Charakteristika tematického bloku:

Osvojíme si povědomí o mezilidských vztazích, důležitost práce pro život člověka a pro životní prostředí. Seznámíme se s různými řemesly a druhy povolání, jak současnými, tak i tradičními řemesly našich předků. Budeme poznávat povolání rodičů a prarodičů dětí, hovořit s dětmi o charakteristice těchto povolání.

TEMATICKÁ ČÁST:ČAS

TÉMA: MASOPUST

Charakteristika tematického bloku:

Seznámíme se s lidovými zvyky a tradicemi souvisejícími s Masopustem. Na školní karneval si vyrobíme masky, vyzdobíme třídu a připravíme program na karneval. Budeme rozvíjet výtvarné, pracovní a pohybové činnosti.

TEMATICKÁ ČÁST: JÁ, TY, MY

TÉMA: MALÍ MUZIKANTI

Charakteristika tematického bloku:

V tomto tematickém bloku budeme poznávat krásu hudby a tance, rozvíjet hudebně pohybové schopnosti a smysl pro rytmus. Seznámíme se s hudebními nástroji, povíme si, jak vzniká písnička, kdo je muzikant, prohlédneme si různé hudební nástroje a u známějších se pokusíme pojmenovat člověka, který na daný nástroj hraje. Budeme upevňovat správnou výslovnost a vyjadřovací schopnosti, zdokonalovat grafický projev a estetické cítění.

KULTURNÍ AKCE:

11. 2. 2020 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 

                    “ OSKÁREK V POHÁDKOVÉ KNÍŽCE“

18. 2. 2020 – MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA

                     VODOHOSPODÁŘ

25. 2. 2020 – CIRKUS ADONIS

27. 2. 2020 – DĚTSKÝ KARNEVAL – celé dopoledne čeká na děti pestrý program plný soutěží a tanečků.  Prosíme rodiče, při přípravě masek počítejte s tím, že děti budou v maskách soutěžit. Děti do třídy přijdou již oblečené v masce, děkujeme za spolupráci.

                

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy.

FOTOGRAFIE Z AKCÍ NAŠÍ TŘÍDY NALEZNETE NA STRÁNKÁCH „RAJČE“

www.nit.rajce.net/

PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A HESLO NALEZNETE NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ.

 

 

INFORMACE PRO RODIČE:

RANNÍ SCHÁZENÍ DĚTÍ JE OD 6.30 do 8.00 hod. (pozdější dobu příchodu oznámí rodiče předem učitelce SMS zprávou) . Prosíme, omlouvejte své děti pouze SMS zprávou, děkujeme za pochopení.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

Děti, které budou chodit po obědě domů, si můžete vyzvedávat od 12.15 – 12.30 hod.

Děti odcházející odpoledne si můžete vyzvedávat v 15.00 – 16.30 hod. v naší třídě, poté se děti převádí do třídy „SLUNÍČKA“, kde je provoz do 17.00 hodin.

S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se na nás obracejte. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou děti schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

 DOPORUČENÉ OBLEČENÍ:

PŘEVLEČENÍ PRO HRU VE TŘÍDĚ

  • Jakékoliv pohodlné oblečení se zapínáním vždy vpředu
  • Nazouvací bačkory
  • Náhradní oblečení (tričko, ponožky, tepláčky (legíny), spodní prádlo
  • Každé dítě má v šatně vlastní přihrádku a ramínko

PŘEVLEČENÍ NA HRU VENKU

  • Nejlépe pohodlné tepláky (holčičky legíny), v případě teplého počasí kraťasy
  • Vhodné sportovní boty

VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT PODEPSANÉ CELÝM JMÉNEM!

  ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLCE

Délka adaptačního období je u každého dítěte individuální a proto se i časový průběh adaptace může velmi lišit. Vzniklé adaptační problémy budeme řešit individuálně vždy po dohodě s rodiči.

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči. Pokud se jedná o dítě předškolního věku a již mateřskou školu navštěvovalo, obvykle adaptace není nutná.

Vyladění dítěte ohledně mateřské školy by mělo být vždy pozitivní. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.

Adaptace nových dětí a dětí mladších závisí na domluvě rodičů s učitelkou a potřebách dítěte.