Aktuality ze třídy

                                     TŘÍDA JABLÍČKA

 

LISTOPAD

Tematický celek: JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: KRAJINA KOLEM NÁS

Podtéma: V LESE

Charakteristika tematického bloku:

V tomto tematickém bloku si budeme povídat o lese, jeho obyvatelích, budeme určovat druhy stromů a hub. Seznámíme se s ekosystémem lesa. Budeme se učit vnímat přírodu všemi smysly, vytvářet si k ní pozitivní postoj a pozorovat barvy podzimu. Při vycházkách do parku a lesa si připomeneme jak se správně v lese chovat a jak ho chránit.

 

Tematický celek: JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: POČASÍ

Téma: VÍTR A DÉŠŤ

 Charakteristika tematického bloku:

Toto téma nás seznámí s větrem jako s přírodním živlem. Budeme tento přírodní jev zkoumat a vnímat všemi smysly a zabývat se vším, co s větrem souvisí. Budeme se věnovat zábavám, na které vítr potřebujeme, např. pouštění draků, točení větrníku nebo pouštění papírových vlaštovek. Seznámíme se i s nebezpečími, která může silný vítr přinést.

Tematický celek: JÁ ČLOVĚK

Tematická část: LIDSKÉ TĚLO

Téma: MOJE TĚLO

 Charakteristika tematického bloku:

V tomto tematickém bloku si osvojíme základní poznatky o lidském těle, naučíme se správně pojmenovat jednotlivé části těla a jejich funkci.

Budeme podporovat fyzickou a psychickou zdatnost, rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky, koordinace pohybu, zpřesňovat smyslové vnímání a rozvoj paměti. Upevňovat správnou výslovnost, rytmizaci slov, rozdělovat slova na slabiky.

Naučíme se nové básně a písně a nadále budeme prohlubovat a rozvíjet fantazii, tvořivost a samostatnost dětí při jednotlivých činnostech.

Tematický celek: JÁ ČLOVĚK

Tematická část: MOJE TĚLO

Téma: MOJE ZDRAVÍ

Charakteristika tematického bloku:

V tomto tematickém bloku budeme posilovat přirozené poznávací schopnosti týkající se svého zdraví, dbát o hygienu. Seznámíme se se zdravou výživou, vysvětlíme si její význam, budeme prohlubovat zájem o péči o vlastní zdraví a učit se předcházet úrazům. Budeme se zabývat ochranou zdraví, prevencí patologických jevů ve společnosti i poznatky o tělovýchově a sportu.

Nadále budeme rozvíjet samostatnost dětí při jednotlivých činnostech.

   KULTURNÍ AKCE V LISTOPADU:  

11. 11. 2019 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V MŠ

                       „PODZIME, PODZIME“

20. 11. 2019 – DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ČESKÉM BRODĚ

                       „POŠŤÁCKÁ POHÁDKA“ ( jedeme vlakem)   

26. 11. 2019 – MTU – PROJEKTOVÝ DEN „MALÝ INŽENÝR“    

 

Písničky a básničky jsou k dispozici na nástěnce třídy.

FOTOGRAFIE Z AKCÍ NAŠÍ TŘÍDY NALEZNETE NA STRÁNKÁCH „RAJČE“

www.nit.rajce.net/

PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO A HESLO NALEZNETE NA NÁSTĚNCE V ŠATNĚ.

 

 

INFORMACE PRO RODIČE:

RANNÍ SCHÁZENÍ DĚTÍ JE OD 6.30 do 8.00 hod. (pozdější dobu příchodu oznámí rodiče předem učitelce SMS zprávou) . Prosíme, omlouvejte své děti pouze SMS zprávou, děkujeme za pochopení.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

Děti, které budou chodit po obědě domů, si můžete vyzvedávat od 12.15 – 12.30 hod.

Děti odcházející odpoledne si můžete vyzvedávat v 15.00 – 16.30 hod. v naší třídě, poté se děti převádí do třídy „SLUNÍČKA“, kde je provoz do 17.00 hodin.

S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se na nás obracejte. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou děti schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

 DOPORUČENÉ OBLEČENÍ:

PŘEVLEČENÍ PRO HRU VE TŘÍDĚ

  • Jakékoliv pohodlné oblečení se zapínáním vždy vpředu
  • Nazouvací bačkory
  • Náhradní oblečení (tričko, ponožky, tepláčky (legíny), spodní prádlo
  • Každé dítě má v šatně vlastní přihrádku a ramínko

PŘEVLEČENÍ NA HRU VENKU

  • Nejlépe pohodlné tepláky (holčičky legíny), v případě teplého počasí kraťasy
  • Vhodné sportovní boty

VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT PODEPSANÉ CELÝM JMÉNEM!

  ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLCE

Délka adaptačního období je u každého dítěte individuální a proto se i časový průběh adaptace může velmi lišit. Vzniklé adaptační problémy budeme řešit individuálně vždy po dohodě s rodiči.

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči. Pokud se jedná o dítě předškolního věku a již mateřskou školu navštěvovalo, obvykle adaptace není nutná.

Vyladění dítěte ohledně mateřské školy by mělo být vždy pozitivní. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.

Adaptace nových dětí a dětí mladších závisí na domluvě rodičů s učitelkou a potřebách dítěte.