Aktuality ze třídy

                                     TŘÍDA JABLÍČKA

                           ČERVEN

TEMATICKÝ CELEK: JÁ A SVĚT

TEMATICKÁ ČÁST: PLANETA ZEMĚ

TÉMA: NAŠE PLANETA ZEMĚ

V tomto tématu se budeme zabývat naší planetou, Sluneční soustavou a cestami člověka do vesmíru. Získáme obecné vědomosti o sluneční soustavě a seznámíme se s novými pojmy, které se k tomuto tématu vztahují. Budeme se zabývat vlivem Slunce a Měsíce na život na Zemi, pohybem zeměkoule a jeho důsledcích, střídáním ročních období, dne a noci. Objevíme tajemství točící se zeměkoule a budeme rozvíjet fantazii dětí a vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou Zemí.

TEMATICKÝ CELEK: JÁ A SVĚT

TEMATICKÁ ČÁST: MOJE VLAST

TÉMA: JAK SE ŽILO DŘÍVE

V tomto tematickém bloku budeme děti seznamovat s naší historií, se životem na hradě a zámku. Povíme si, kdo to byl král, královna, princ a princezna a poddaní.

Vysvětlíme si, proč byli králové, královny, princové a princezny, jak žili, co k životu potřebovali a jakou práci vykonávali poddaní. Proč v naší zemi již není král a královna a v které zemi ještě krále a královnu mají. Vysvětlíme si, kdo to byl rytíř, jakou výzbroj měl, k čemu sloužily erby a také si každý namalujeme erb podle své vlastní fantazie.

Budeme si prohlížet knížky o hradech a přečteme si pohádku, ke které děti následně nakreslí ilustraci. Zahrajeme si divadelní hru na královskou rodinu a její poddané.

TEMATICKÝ CELEK: JÁ A SVĚT

TEMATICKÁ ČÁST: CESTUJEME SVĚTEM

TÉMA: HRAJEME SI NA INDIÁNY

V tomto tematickém bloku si budeme hrát na indiány, seznámíme se se způsobem života jiných kultur, budeme rozvíjet řečové schopnosti, komunikativní dovednosti a tvořivost, posilování smyslového vnímání a především získání citového prožitku a utvrzení se v pocitu sounáležitosti se světem, přírodou a lidmi. Zahrajeme si indiánské hry a osvojíme si spoustu indiánských dovedností.

TEMATICKÝ CELEK: JÁ A SVĚT

TEMATICKÁ ČÁST: MOJE VLAST

TÉMA:  TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

V tomto tematickém bloku si budeme s dětmi povídat o blížících se prázdninách. Řekneme si, jak je budeme trávit, kdo pojede na dovolenou a kdo bude u babičky. Seznámíme se z bezpečností u vody, na výletě, při cestování dopravními prostředky apod. Naučíme se na různé druhy nebezpečí správně reagovat a se vším si poradit.

Budeme opakovat písničky a básničky, které jsme se za celý rok naučily. Také si budeme hodně hrát a loučit se se školním rokem. Čeká nás pěší výlet do Klánovic, zpět pojedeme vlakem a určitě cestou stihneme zmrzlinu, kterou si po tak vydatné túře zasloužíme.

Přejeme Vám krásné a bezstarostné prožití letních prázdnin,  všem budoucím školáčkům, aby si poslední měsíc ve školce užili a s radostí a nadšením                        vstoupili 1. září do školy.  

 

 

Aktuální básničky naleznete na nástěnce v šatně, které jsou průběžně obměňovány.

FOTOGRAFIE Z AKCÍ A VÝLETŮ NALEZNETE NA TÉTO ADRESE: www.nit.rajce.net/……….

Přihlašovací jméno a heslo naleznete na nástěnce v šatně, název akce vždy aktuálně obdržíte mailem.

 

 

 

 

 INFORMACE PRO RODIČE:

RANNÍ SCHÁZENÍ DĚTÍ JE DO 8.00 hod. (pozdější dobu příchodu oznámí rodiče předem učitelce SMS zprávou) . Prosíme, omlouvejte své děti pouze SMS zprávou, děkujeme za pochopení.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ:

Děti, které budou chodit po obědě domů, si můžete vyzvedávat od 12.15 – 12.30 hod.

Děti odcházející odpoledne si můžete vyzvedávat v 15.00 – 16.30 hod. v naší třídě, poté se děti převádí do třídy „SLUNÍČKA“, kde je provoz do 17.00 hodin.

S jakýmikoliv dotazy, připomínky, problémy, náměty se na nás obracejte. Je přeci v našem společném zájmu, aby byly děti ve školce šťastné a spokojené. Jedině tak budou děti schopné se přirozenou cestou rozvíjet a vzdělávat.

 

ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ VE ŠKOLCE

Délka adaptačního období je u každého dítěte individuální a proto se i časový průběh adaptace může velmi lišit. Vzniklé adaptační problémy budeme řešit individuálně vždy po dohodě s rodiči.

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči. Pokud se jedná o dítě předškolního věku a již mateřskou školu navštěvovalo, obvykle adaptace není nutná.

Vyladění dítěte ohledně mateřské školy by mělo být vždy pozitivní. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády.

Adaptace nových dětí a dětí mladších závisí na domluvě rodičů s učitelkou a potřebách dítěte.

.DOPORUČENÉ OBLEČENÍ:

PŘEVLEČENÍ PRO HRU VE TŘÍDĚ

  • Jakékoliv pohodlné oblečení se zapínáním vždy vpředu
  • Nazouvací bačkory
  • Náhradní oblečení (tričko, ponožky, tepláčky (legíny), spodní prádlo
  • Každé dítě má v šatně vlastní přihrádku a ramínko

PŘEVLEČENÍ NA HRU VENKU

  • Nejlépe pohodlné tepláky (holčičky legíny), v případě teplého počasí kraťasy
  • Vhodné sportovní boty

VŠECHNY VĚCI MUSÍ BÝT PODEPSANÉ CELÝM JMÉNEM!