Aktuality ze třídy

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH TŘÍDY:  „KYTIČKY“
MY JSME TŘÍDA KYTIČEK,
KDE JE HODNĚ DĚTIČEK.
MÁME SE TU VŠICHNI RÁDI,
PROTOŽE JSME KAMARÁDI!!

MĚSÍC:LISTOPAD 2019

Tematický celek: JÁ, ČLOVĚK
JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: LIDSKÉ TĚLO
POČASÍ

Podtémata: MOJE TĚLO
VÍTR A DÉŠŤ
JAK SE BRÁNIT BACILŮM?
KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ

Charakteristika tematického celku:
V první části tohoto tematického celku se budeme věnovat osvojení si základních poznatků o těle, jeho částech a funkcích. Budeme podporovat u dětí vznik zdravých životních a hygienických návyk a postojů. zabývat se ochranou zdraví, prevencí patologických jevů ve společnosti i poznatky o tělovýchově a sportu.
V další části se budeme věnovat počasí. Přiblížíme dětem počasí v jednotlivých ročních obdobích. pozastavíme se nad přírodními jevy jako je bouřka, povodeň, koloběh vody, vítr a vichřice. Seznámíme se s jejich vlivem a následkem na přírodu a lidský život. Budeme pracovat s digitálním materiálem.
Ve druhé části tohoto celku se zaměříme na zdraví, budeme si povídat o tom jak se v zimních měsících chránit před bacily, jak se správně oblékat. Povíme si něco o otužování a správném stravování pro naše zdraví.

KULTURNÍ AKCE NA KTERÉ SE V TOMTO MĚSÍCI MŮŽOU DĚTI TĚŠIT:
* ČOKOLÁDOVNA ŠESTAJOVICE – 4. 11. 2019
* „PODZIME, PODZIME“ – DIVADLO JANY MATĚJCOVÉ – 11. 11. 2019
* „KOLOBĚH VODY“ – projektový den – 14. 11. 2019
* „POŠŤÁCKÁ POHÁDKA“ – DIVADLO ČESKÝ BROD – 20. 11. 2019

NOVÁ ALBA:
* DIVADÉLKO V KUFRU
* SOKOLNÍK
* JABLKOBRANÍ – HOUSENKY

PRO KOMUNIKACI S UČITELKAMI NA TŘÍDĚ MÁ TŘÍDA „KYTIČEK“ e-mailovou adresu – kyticky@mskollarova.cz
TELEFONNÍ ČÍSLO PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ JE: 736 263 990
SLEDUJETE, PROSÍM, NÁSTĚNKY V ŠATNĚ, KDE BUDETE MÍT VEŠKERÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE.

FOTOGRAFIE ZE ŠKOLNÍCH AKCÍ NALEZNETE  NA RAJČETI  PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE JSTE OBDRŽELI NA TŘÍDNÍ SCHŮZCE

—————————————————————————————-
PROVOZNÍ DOBA TŘÍDY „KYTIČKY“ JE OD 6:30  – 16:30 h.

OD 16:30 – 17:00 JE PROVOZ VE TŘÍDĚ „SLUNÍČKA“.

PŘÍJÍMÁNÍ DĚTÍ JE DO 8:00 hod. V JINOU DOBU  PO DOMLUVĚ S UČITELKOU.

VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ JE OD 12:15 – 12:30 hod. PO OBĚDĚ !!!!!!

OD 15:00 – 16:30 hod. PO SPANÍ !!!!!!!

PROSÍME DODRŽUJETE TUTO PROVOZNÍ DOBU !!!!!!!!

Na nástěnkách v šatně naleznete práce dětí a básničky a písničky, které se učíme.

Fotografie ze školních akcí naleznete na rajceti. Adresu a heslo obdržíte na třídní schůzce.