Aktuality ze třídy

 Třída Motýlci

ČERVEN

HURÁ NA PRÁZDNINY

 

Vzdělávací cíle:

 • Upevňování vztahů mezi kamarády
 • Pozorování změn v přírodě- léto
 • Seznámení s dopravou, cestováním
 • Zásady správného chování na ulici
 • Seznámení se zvířátky v Zoo

Plánované činnosti:

 • Hry zaměřené na spolupráci dětí
 • Pozorování hmyzu
 • Píseň Včelka Mája
 • Dopravní značky
 • Hry na zvířátka ze zoo
 • Loučení se školním rokem

 

VČELKA MÁJA: 3. – 7. 6. 2019

Já a příroda, V říši rostlin

 • Tento týden se budeme seznamovat s užitečným hmyzem (včelka, čmělák) a jeho důležitostí pro člověka a přírodu. Děti se seznámí s prací pana včelaře a s výrobou medu. Naučíme se písničku Včelka Mája. Budeme si číst nové příběhy k tématu. A zaměříme se na logopedická cvičení.

 

CESTOVÁNÍ: 10. – 14. 6. 2019

Já a svět, Cestujeme světem

 • v tomto týdnu se děti seznámí s pravidly bezpečného chování na ulici i v dopravních prostředcích. Připravíme si modulové situace s dopravní tematikou. Nabídneme námětovou hru na cestování, konstruktivní hry zaměřené na stavebnice. Seznámíme se s dopravními značkami. Připravíme různé obměny překážkových drah a povedeme děti k samostatnosti je překonat. Naučíme se báseň spojenou s cestováním.

 

JEDEME DO ZOO: 17. – 21. 6. 2019

Já a příroda, V říši zvířat

 • tento týden bude zaměřen na zvířátka především v zoologické zahradě. Řekneme si, jaká zvířátka tam najdeme, ukážeme si, jak vypadají a zkusíme je co nejlépe popsat. Zaměříme se i na jejich mláďata a stravu. Zopakujeme si i zvířata domácí, která jsme se naučili v průběhu školního roku. Při výtvarné činnosti budeme procvičovat jemnou a hrubou motoriku, píseň se naučíme „Čáry, máry, ententýky“.

 

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY: 24. – 28. 6. 2019

Já, člověk, Čas

 • v tomto týdnu si budeme s dětmi hodně povídat o blížících se prázdninách. Řekneme si, jak je budeme trávit, kdo pojede na dovolenou a kdo bude u babičky. Seznámíme se z bezpečností u vody, na výletě, při cestování dopravními prostředky apod. Budeme opakovat písničky a básničky, které jsme se za celý rok naučily. Také si budeme hodně hrát a loučit se se školním rokem.

 

 

 • Dále se děti mohou těšit na
 • 11. 6. Divadlo LaLa
 • Výlet Klánovice
 • 19. 6. – Zoo Liberec