Aktuality ze třídy

 Třída Motýlci

ČERVEN

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 

 Vzdělávací cíle:

 • Upevňování vztahů mezi kamarády
 • Pozorování změn v přírodě- léto
 • Seznámení s dopravou, cestováním
 • Zásady správného chování na ulici
 • Seznámení se zvířátky v Zoo

 

 

Plánované činnosti:

 • Hry zaměřené na spolupráci dětí
 • Indiánský den dětí
 • Píseň Pět minut v Africe
 • Dopravní značky
 • Hry na zvířátka ze zoo

 

INDIÁNSKÝ TÝDEN: 1. – 5. 6. 2020

Já, člověk, Čas

 • Tento první červnový týden zahájíme hned v pondělí Dnem dětí v indiánském stylu. Děti na zahradě MŠ čeká indiánská stezka odvahy plná úkolů a her. Dále si s dětmi budeme povídat o indiánech, ukazovat si obrázky, hrát různé hry ve třídě a každý si zkusí vyrobit svůj totem.

 

CESTOVÁNÍ: 8. – 12. 6. 2020

Já a svět, Cestujeme světem

 • v tomto týdnu se děti seznámí s pravidly bezpečného chování na ulici i v dopravních prostředcích. Připravíme si modulové situace s dopravní tematikou. Nabídneme námětovou hru na cestování, konstruktivní hry zaměřené na stavebnice. Seznámíme se s dopravními značkami. Připravíme různé obměny překážkových drah a povedeme děti k samostatnosti je překonat.

 

JEDEME DO ZOO: 15. – 19. 6. 2020

Já a příroda, V říši zvířat

 • tento týden bude zaměřen na zvířátka především v zoologické zahradě. Řekneme si, jaká zvířátka tam najdeme, ukážeme si, jak vypadají a zkusíme je co nejlépe popsat. Zaměříme se i na jejich mláďata a stravu. Zopakujeme si i zvířata domácí, která jsme se naučili v průběhu školního roku. Při výtvarné činnosti budeme procvičovat jemnou a hrubou motoriku, píseň se naučíme „Pět minut v Africe“.

 

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY: 22. – 30. 6. 2020

Já, člověk, Čas

 • v tomto týdnu si budeme s dětmi hodně povídat o blížících se prázdninách. Řekneme si, jak je budeme trávit, kdo pojede na dovolenou a kdo bude u babičky. Seznámíme se z bezpečností u vody, na výletě, při cestování dopravními prostředky apod. Budeme opakovat písničky a básničky, které jsme se za celý rok naučily. Také si budeme hodně hrát a loučit se se školním rokem.

 

 

 

 

 

 

 

 

ODKAZ NA FOTOGRAFIE:

https://motylci-kollarova.rajce.idnes.cz/