Aktuality ze třídy

 Třída Motýlci

ŘÍJEN

Už se známe, s kamarády si teď užíváme

Vzdělávací cíle:

 • Vytváření poznatků o přírodě na podzim
 • Rozvoj zvídavosti, radosti z objevování
 • Být citlivý k přírodě
 • Umět se bezpečně pohybovat v různém terénu
 • Vnímat tvary a barvy přírodních materiálů
 • Význam rostlin a živočichů pro člověka

Plánované činnosti:

 • Pohyb v přírodním terénu
 • Manipulační hry s přírodninami
 • Návštěva lesa
 • Sběr přírodnin
 • Hudební činnosti
 • Výtvarné práce

DĚDEČEK ZASADIL ŘEPU: 30. – 4. 10. 2019

Já a příroda, V říši rostlin

 • V tomto týdnu bude našim cílem pohádka o Veliké řepě. Pohádku si s dětmi převyprávíme a naučíme se ji svými slovy říci. Seznámíme se s postavami a nakonec si pohádku zkusíme zahrát. Vysvětlíme si proč řepu pěstujeme, k čemu slouží cukr. Zahrajeme si pohybovou hru ,,na Kočku a na Myš‘‘ a hru ,, na řepu‘‘.

UKAŽ SE MI, JABLÍČKO: 7. – 11. 10. 2019

Já a příroda, Krajina kolem nás

 • V tomto týdnu si budeme s dětmi hodně povídat o nadcházejícím se podzimu. Naším hlavním cílem bude ovoce a to hlavně jablko. Každé dítě si tento týden přinese své jablíčko, které budeme pozorovat a zkoumat všemi smysly. Budeme jablka využívat i k pohybovým činnostem. Nakonec jablíčka použijeme k výtvarné práci.

POLABSKÁ STRAŠIDLA: 14. – 25. 10. 2019

Já, člověk, Čas

 • V tomto tématu se zapojíme do soutěže s názvem Polabská strašidla o nejlepší ilustraci ke knize. Budeme si vyprávět o vodnících, čarodějnicích, bludičkách a vílách. Děti se seznámí s koloběhem vody. Také si budeme povídat o zvířátkách žijících ve vodě a u vody. Toto téma zakončíme společnou akcí Zamykání zahrady.

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI: 28. -1. 11. 2019

Já, člověk, Čas

 • Tento poslední říjnový týden se s dětmi seznámíme s tradicí anglického svátku Halloween. Kdo bude mít možnost a chuť, může nám tento týden přinést do školky dýni, kterou si s dětmi zkusíme vydlabat a vyrobit dýňové strašidlo. Děti se naučí halloweenskou básničku. A také budeme poslouchat písničku ,,Máme doma obludu´´.

Dále se děti mohou těšit na:

15. 10. – Divadlo- ,,Kominíček a štěstí´´

23. 10. – Vánoční fotografování

23. 10. Zamykání zahrady + dílničky na třídě 17:00