Aktuality ze třídy

 Třída Motýlci

DUBEN  

DÍVEJ SE A UVIDÍŠ

Vzdělávací cíle:

 • Rozlišování základních geometrických tvarů
 • Procvičování sluchové vnímavosti
 • Seznámení s českými tradicemi- čarodějnice
 • Seznámení s tradicemi Velikonoc
 • Rozvoj kultivovaného projevu
 • Vytváření základů pro práci s informacemi

Plánované činnosti:

 • Popis cesty
 • Adresa, kde bydlím
 • Velikonoce
 • Zdobení velikonočních vajíček
 • Pečení perníčků
 • Zasetí osení
 • Čarujeme kouzelnickou hůlkou

KDE BYDLÍM: 1. – 5. 4. 2019

Poznáváme Úvaly

 • V tomto týdnu se naučíme adresu svého bydliště. Při vycházkách si vyzkoušíme, kolik dětí zvládne svou cestu ze školky domů. Dalším cílem při pobytu venku budou zajímavosti v našem městě. Čeká nás spousta vyprávění o tom, jak žili lidé v dřívějších dobách, a budeme hledat rozdíly. Budeme hledat rozdíly mezi vesnicí a městem a ukážeme si Úvaly na mapě.

VELIKONOČNÍ PŘÍPRAVY: 8. – 18. 4. 2018

Já člověk, Čas

 • Toto téma bude zaměřeno na českou tradici spojenou s Velikonocemi. Vyprávění o velikonočních zvycích v rodině. Přiblížíme Velikonoce z různých pohledů – kulturních a náboženských. Překvapením pro děti bude pečení perníčků. Vytvoříme sváteční náladu pro přípravu na svátky a ve středu všichni oslavíme velikonoční den na třídě.

ČARODĚJNICKÝ REJ: 23. – 3. 5. 2018

Já člověk, Čas

 • V tomto tématu se seznámíme s původem a historií svátku pálení čarodějnic. Naučíme se básničku o čarodějnici. Zaměříme se na pohybové hry k této tématice. Rozhovor- hledání pohádek, ve kterých vystupuje čarodějnice. Vyprávění příběhů o čarodějnicích- dokončení příběhu dle vlastní fantazie. Výroba vlastních čarodějnic.
Dále se děti mohou těšit na:

2.4. – Focení

9.4. – divadélko ,,O zamčeném štěstí´´

10.4.- Velikonoční dílničky s rodiči

15.4.- africké bubny

17.4.- Velikonoční den na třídě

30.4.- Čarodějnice- zahrada