Rozmístění tříd

PLÁNEK UMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH TŘÍD
V AREÁLU MŠ ÚVALY