Aktuality ze třídy Rybičky

TŘÍDA RYBIČKY

ČERVEN 2020

 

 

Původ českých jmen měsíců: červen

 
 
TEMATICKÝ CELEK: JÁ A SVĚT
 
TEMATICKÁ ČÁST: NAŠE PLANETA ZEMĚ
 
TÉMA: „JEDEME NA VÝLET“
 
DATUM: 1. 6. – 5. 6. 2020
 
 • Budeme opakovat a poznávat  krásy naší České země (hrady, zámky, rozhledny, krásné jezera a přehrady, přírodu – lesy)
 • Budeme si povídat o hlavním městě – PRAHA  a o českém králi Karlu IV.
 • Budeme pracovat s mapou
 • Budeme poslouchat nové příběhy
 • Budeme se  zdokonalovat ve zdolávání překážek
 • Budeme pracovat s navigací ( při pobytu venku – procházka)

 

TEMATICKÝ CELEK: JÁ A PŘÍRODA
 
TEMATICKÁ ČÁST: V ŘÍŠI ZVÍŘAT
 
TÉMA: „ZVÍŘÁTKA ZE ZOO“
 
DATUM: 8. 6. – 12. 6. 2020
 
 
 • V tomto týdnu se budeme seznamovat se zvířátky ze ZOO (exotická zvířátka)
 • Budeme je rozlišovat a třídit do skupin (do ZOO, do lesa a na dvorek)
 • Budeme rozvíjet úctu k životu ve všech formách
 • Budeme se učit nové básně a písně, cvičit za pomocí říkánek
 • Budeme procvičovat správné vyslovování hlásek a formulaci vět, posilovat sebevědomí u dítěte při vyjadřování
 • Budeme pracovat s PC a knihami
 • Využívat pracovní listy a procvičovat grafomotoriku
 • Zaměříme se na námětové a konstruktivní hry
 • Tvořit a vyrábět na základě svoji fantazie
 
TEMATICKÝ CELEK: JÁ A PŘÍRODA
 
TEMATICKÁ ČÁST: V ŘÍŠI ZVÍŘAT
 
TÉMA: „PODMOŘSKÝ SVĚT“
 
DATUM: 15. 6. – 19 6. 2020
 
 • Budeme se učit, opakovat zvířátka žijící ve vodě v moři
 • Budeme získávat poznatky o vodě jako nebezpečném živlu (utonutí, záplavy), ale i o nezbytnosti vody pro život na Zemi
 • Budeme se učit nové pohybové hry k tématu, básně a písně
 • Budeme tvořit dle fantazie a představivosti
 • Zaměříme se na logopedická cvičení
 • Budeme pracovat s knihami, obrázky a s PC a s mapou světa
 • Budeme poslouchat krátký příběh a snažit se ho převyprávět
TEMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK
 
TEMATICKÁ ČÁST: JÁ, TY, MY
 
TÉMA: „BARVIČKY KOLEM NÁS“
 
DATUM: 22. 6. – 30..6. 2020
 
 • Budeme poznávat, pojmenovávat a třídit barvy a jejich odstíny
 • Zvolíme si každý den na sebe jednotně jednu barvičku (oblečení) a budeme si o této barvě vypravovat
 • Zapojíme se do pokusů s barvičkami
 • Budeme si vymýšlet „Barevné příběhy“
 • Rozloučíme se s kamarády a se školičkou a budeme se těšit na prázdniny
 
 

 

KULTURNÍ AKCE:

 

Básně a písně, které se učíme naleznete na nástěnce v šatně.

Fotografie z akcí naší třídy najdete na stránkách „Rajče“

Fotky třídy: http://rybicky16.rajce.idnes.cz/

Přihlašovací jméno: rybicky16