Aktuality ze třídy Rybičky

Odstavec

    Třída  RYBIČKY – DUBEN 2019

Výsledek obrázku pro sněženky obrázky

 

 

Tematický celek: JÁ, PŘÍRODA

Tematická část: V ŘÍŠI ZVÍŘAT

Téma:  „DOMÁCÍ ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA“

Datum: 1. 4. –  9. 4 . 2019

 • Budeme poznávat, pojmenovávat a popisovat domácí zvířátka + přiřazovat mláďátka
 • Budeme se učit nové básničky, písničky o zvířátkách
 • Procvičíme si počítání, barvy a rozdíly
 • Budeme si hrát divadla a dramatizaci na dané téma (o zvířátkách)
 • Budeme cvičit  s doprovodnou říkankou, učit se nové PH
 • Zaměříme se na sluchové cvičení a rozpoznání zvuků
 • Budeme si vytvářet pozitivní vztah k živým tvorům
 • Budeme pracovat s knihou a ilustrací
 • Budeme zpívat písně, poslouchat písně z CD
 • Tvořit přídavná jména a slovesa, pojmenovávat obrázky

 

Tematický celek: JÁ, ČLOVĚK

Tematická část: ČAS

Téma: „JARNÍ SVÁTKY- VELIKONOCE

Datum: 10. 4. – 18. 4. 2019

 • Budeme se učit básně, písně k tématu
 • Budeme se učit nové PH, cvičení s říkankou, hudebně – pohybové hry
 • Budeme se seznamovat s tradicemi Velikonoc
 • Budeme se učit velikonoční koledy, básničky, písničky
 • Budeme se učit schopnosti dokončit práci – pochvala, povzbuzení při činnostech a tvoření
 • Procvičíme si barvy a odstíny
 • Budeme se společně podílet na výzdobě v prostorách třídy v MŠ
 • Připravíme si linecký a beránka
 • DVD: „Chaloupka na vršku – Velikonoce
 • Vyrobíme si velikonoční dekoraci (dáreček)

 

Tematický celek:

Tematická část: JÁ, ČLOVĚK

Téma: ČAS

Téma: JARNÍ TRADICE – „PÁLENÍ ČARODĚJNIC“

Datum: 23.4.  –  30. 3. 2019

 • Budeme seznamovat s tradicemi – pálení čarodějnic a poznávat jejich krásy a zvyky
 • Budeme se učit básničky, písničky
 • Budeme vařit lektvary
 • Budeme mít ve třídě čarodějnický rej
 • Zdokonalíme si využívání fantazie při tvoření
 • Budeme se společně podílet na výzdobě v prostorách třídy v MŠ
 • DVD: „Chaloupka na vršku“ – „ČARODĚJNICE“
 • Začteme se do čarodějnických příběhů

 

KULTURNÍ AKCE:

Dne 2. 4. 2019 – Fotografování (celá třída)

Dne 9. 4 . 2019 – Divadélko „O zamčeném štěstí“

Dne 10. 4. 2019 -Velikonoční dílničky s rodiči

Dne 15. 4. 2019 – Africké bubny

Dne 17. 4. 2019 – Velikonoční den ve třídě

Dne 30. 4. 2019 – Čarodějnice 

 

Básně a písně, které se učíme naleznete na nástěnce v šatně.

Fotografie z akcí naší třídy najdete na stránkách „Rajče“

Fotky třídy: http://rybicky16.rajce.idnes.cz/

Přihlašovací jméno: rybicky16