Aktuality ze třídy Rybičky

    Třída  RYBIČKY – ŘÍJEN 2018

 

 

 

Podzim klepe na dveře

ve strakaté zástěře. Stromy se už chvějí,

moc se neohřejí. Děti už jdou pouštět draky,

vem si svetr a pojď taky.

 

Tematický celek: Já a příroda

Tematická část: V ŘÍŠI ROSTLIN

Téma: „JABLÍČKA ČERVENÁ“

Datum: 1. 10. – 5. 10. 2018

 • Seznámíme se s podzimním ovocem (poznávat, pojmenovávat, třídit podle barvy a velikosti)
 • Budeme rozvíjet všechny lidské smysly- hmat, čich, chuť, zrak, sluch)
 • Budeme se učit jednoduché říkanky, písničky
 • Budeme tvořit podle fantazie a představivosti z podzimních darů přírody
 • Seznámíme se s novými PH (pohybové hry)
 • Budeme vařit ovocný kompot
 • Budeme poznávat základní barvy
 • Seznámíme se s grafomotorickým cvičení a budeme procvičovat rozvoj jemné motoriky

 

Tematický celek: JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: V ŘÍŠI ROSTLIN

Téma: „NA NAŠEM POLÍČKU ŘEPA VELIKÁ“

Datum: 8. 10. – 12. 10. 2018

 • Budeme se seznamovat s polními plodinami, které se sklízejí na podzim (poznávat, pojmenovat)
 • Budeme opět rozvíjet všechny smysly (hmat, čich, chuť, zrak, sluch)
 • Seznámíme se s pohádkou: „O veliké řepě“ + dramatizace
 • Budeme se učit odpovídat na jednoduché otázky a chápat jejich význam
 • Budeme se společně podílet na rozvoji estetického prostředí v MŠ – podzimní výstava, vyrobené výrobky.
 • Budeme se seznamovat s vlastnostmi papíru a z jeho různým využití
 • Budeme rozvíjet zručnost a jemnou motoriku při modelování
 • Budeme se seznamovat s podzimními tradicemi – např. opékaní brambor, pouštění draka atd.
 • Pokusíme se pouštět draka při pobytu venku

 

Tematický celek: JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: V ŘÍŠI ROSTLIN, V ŘÍŠI ZVÍŘAT

Téma: „MÁME ZLATÝ KAŠTÁNEK“

Datum: 15. 10. – 20. 10. 2018

 

 • Budeme se seznamovat s podzimními plodinami z lesa (kaštany, žaludy, houby, šípky) a se zvířátky + obrázky
 • Vysvětlíme si rozdíl mezi jehličnatým a listnatým strome
 • Budeme se učit nové PH, zdravotní cviky s říkankou a s prvky dětské jógy
 • Budeme rozvíjet mluvený projev (logopedická chvilka) a procvičovat soustředěnost při činnostech
 • Při pobytu venku budeme sbírat dary přírody – procházka do parku
 • Budeme si vařit šípkový čaj při vypravovaní pohádky „O šípkové Růžence“ – upravená verze pro nejmenší děti + pohybový tanec na písničku z muzikálu „Šípková Růženka“
 • Budeme opět tvořit a vyrábět k tématu
 • Prohlížet si knihy a vyhledávat plodiny a zvířátka

 

Tematický celek: JÁ A PŘÍRODA

Tematická část: POČASÍ

Téma: „PODZIMNÍ POČASÍ“

Datum: . 22. – 31. 10. 2018

 

 • Budeme si osvojovat typické znaky podzimu + další roční období
 • Seznámíme se s podzimním počasím ( vítr, mlha, déšť) – charakteristické znaky
 • Budeme se učit nové písně, básně, říkanky a hádat hádanky
 • Zaměříme se na procvičení celého těla, jednoduché tanečky, cvičit na nářadí a s náčiním
 • Při výtvarných a pracovních činnostech se budeme seznamovat s novými technikami, učit se udržovat čistotu při práci, spolupracovat při kolektivní práci
 • Budeme rozvíjet matematické představy, přiřazovat obrázky, které patří k sobě
 • zaměříme se na dechová cvičení (bublání do vody, foukání do brčka)

 

KULTURNÍ AKCE:

 • DNE  2. 10. 2018 SE BUDE KONAT NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ „UKÁZKA DRAVCŮ“ – SOKOLNICTVÍ
 •  DNE 16. 10. 2018 Divadlo Koloběžka: „CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ?“
 • DNE 25.10. 2018 VÁNOČNÍ FOTOGRAFOVÁNÍ
 • PODZIMNÍ DÍLNIČKY VE TŘÍDĚ RYBIČKY – DATUM UPŘESNÍME

 

Básně a písně, které se učíme naleznete na nástěnce v šatně.

Fotografie z akcí naší třídy najdete na stránkách „Rajče“