Aktuality ze třídy Rybičky

 

ÚNOR 2020

 

 

Hledá se vločka - Články - Bazén RK
 

 

 

TÉMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TÉMATICKÁ ČÁST: ČAS

TÉMA: „MASOPUST“

DATUM: 3. 2. – 7. 2. 2020

 

 • Budeme si opakovat  a seznamovat se s lidovými pranostikami, říkadly a hádankami
 • Procvičíme si mluvidla v logopedické chvilce
 • Zaměříme se na početní úkoly – masopustní koláče
 • Budeme pracovat s keramickou hlínou 
 • Budeme připravovat  výzdobu ve třídě na Karneval
 • Budeme navlékat korálky a procvičovat jemnou motoriku
 • Budeme se dívat na pohádku na vršku “ Jak to bylo o masopustu“ 

 

TÉMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TÉMATICKÁ ČÁST: VOLNÉ TÉMA

TÉMA: HUDEBNÍ NÁSTROJE

DATUM: 10. 2. – 17. 2. 2019

 

 • Budeme se seznamovat s hudebními nástroji za pomoci obrázků, skutečných nástrojů a s jejich zvuky
 • Budeme se učit rozlišovat a přiřazovat zvuky k nástrojům
 • Vytvoříme si hudební kapelu a složíme si písničku
 • Budeme rozvíjet sluchové vnímání
 • Zaměříme se na podporu sólového zpěvu 
 • Využijeme nabídku orffových nástrojů a vytvoříme si jiné k doprovodu písní
 • Naučíme se nové písně
 • Uděláme si pěveckou soutěž DO – RE- MI
 • Seznámíme s lidovým tancem
 • Vytvoříme si výstavu z hudebních nástrojů

 

TÉMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TÉMATICKÁ ČÁST: VOLNÉ TÉMA

TÉMA: „HÁDEJ, ČÍM JSEM“ – POVOLÁNÍ

DATUM:  18. 2.  – 28. 2. 2020

 • Budeme se seznamovat s řemesly a s povoláním v dnešní době (rozdílnost)
 • Budeme poznávat, zkoušet a přiřazovat předměty, které člověk využívá při práci
 • Navštívíme nejrůznější povolání v rámci vycházky ( pošta, obchod, obuvnictví)
 • Budeme malovat obrázky dle vlastní fantazie ( hra na malíře)
 • Budeme péct housky – práce s těstem
 • Budeme hádat hádanky, učit se básně a písně
 • Budeme se učit ohodnotit práci druhého člověka
 • Zapojíme se do dechových a logopedických cvičení
 • Seznámíme se s příslovím: “ Bez práce nejsou koláče“,  „Práce šlechtí“
 • Zahrajeme si dramatizaci: „Pohádka o slepičce“

 

 

KULTURNÍ AKCE:

Dne 11. 2. 2020 – Divadélko:“ Oskárek v pohádkové knížce“

Dne 25. 2. 2020 – Cirkus Adonis

Dne 27. 2. 2020 – Dětský karneval ve třídě

 

Básně a písně, které se učíme naleznete na nástěnce v šatně.

Fotografie z akcí naší třídy najdete na stránkách „Rajče“

Fotky třídy: http://rybicky16.rajce.idnes.cz/

Přihlašovací jméno: rybicky16