Aktuality ze třídy Rybičky

 

LEDEN 2020

 

 

Hledá se vločka - Články - Bazén RK
 

 

 

TÉMATICKÝ CELEK: JÁ, ČLOVĚK

TÉMATICKÁ ČÁST: ČAS

TÉMA: „TŘI KRÁLOVÉ“

DATUM: 6. 1. – 10. 1. 2020

 

 • Nejprve si budeme povídat zážitky z VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ a co nám nadělil Ježíšek
 • Připomeneme si a zopakujeme, proč slavíme tradici „TŘÍ KRÁLŮ“
 • Vyrobíme si tři krále 
 • Zopakujeme si písničku a básničku na dané téma a poslechneme si příběh, který si i zdramatizujeme

 

TÉMATICKÝ CELEK: JÁ A PŘÍRODA

TÉMATICKÁ ČÁST: V ŘÍŠI ZVÍŘAT

TÉMA: „ZVÍŘÁTKA A PTÁCI V ZIMNÍM KRÁLOVSTVÍ

DATUM: 13. 1. – 17. 1. 2019

 

 • Budeme poznávat, pojmenovávat volně žijící zvířátka v lese a ptáčky, kteří žijí u nás v zimní období
 • Budeme se učit pomáhat živým tvorům a soucítit s nimi
 • Budeme rozvíjet koordinaci oka a ruky
 • Procvičovat dechová cvičení + logopedická chvilka
 • Budeme rozvíjet jemnou motoriku (modelování)
 • Budeme si hrát pohádky se zvířátky
 • Budeme pracovat s encyklopediemi (vyhledávat ptáčky, lesní zvířátka)
 • Budeme se učit nové pohybové hry, cvičit jógu 
 • Procvičíme si paměť a naučíme se nové písně, básně
 • Budeme počítat do 20
 • Procvičíme si předložky a přídavná jména

 

TÉMATICKÝ CELEK: JÁ A PŘÍRODA

TÉMATICKÁ ČÁST: POČASÍ

TÉMA: „BÍLÁ PEŘINA“

DATUM: 20. 1. – 24. 1. 2020

 • Procvičíme si a zopakujeme charakteristické znaky zimy
 • Budeme si povídat o zimním počasí 
 • Seznámíme se s vlastnostmi vody a budeme rozvíjet slovní zásobu přídavných jmen
 • Dechová a logopedická cvičení
 • Naučíme se nové pohybové hry v TV- chvilce
 • Pokud bude sníh – budeme sáňkovat, bobovat
 • Budeme překládat papír dle instrukcí a stříhat nůžkami (vločka)
 • Budeme kreslit do cukru
 • Pustíme si úryvek z pohádky: „LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ“
 • Zaměříme se na matematické úkoly
 • Budeme rozvíjet zpěv a smysl pro melodii a rytmizaci
 • „Vločková hra“ (logopedická) na koberci
 • Budeme házet papírovou koulí – procvičení hodu horním obloukem a míření na cíl

 

TÉMATICKÝ CELEK: JÁ A SVĚT, JÁ, ČLOVĚK

TÉMATICKÁ ČÁST: MOJE VLAST, POČASÍ

TÉMA: MĚSTO A VESNICE V ZIMNÍ KRAJINĚ

DATUM: 27. 1. – 31. 1. 2020

 • Vysvětlíme si rozdíl mezi životem ve městě a na vesnici
 • Zopakujeme si znalosti o zimních sportech (sáňkování, bobování, lyžování, bruslení, hry na ledě + bezpečnost při sportování
 • Podle počasí budeme realizovat zimní sporty při pobytu venku (bobování)
 • Uděláme si závody v oblékaní a názorně si ukážeme pomůcky a oblečení při zimních sportech
 • Zopakujeme si pojmy – velký x malý, teplý x studený atd.
 • Budeme rozvíjet manipulaci jemné motoriky (zapínaní knoflíků)
 • Budeme pracovat s knihami a pohlednicemi

 

 

KULTURNÍ AKCE:

Den 15. 1. 2020 – divadlo: “ Jak se Barborka zatoulala“

 

 

Básně a písně, které se učíme naleznete na nástěnce v šatně.

Fotografie z akcí naší třídy najdete na stránkách „Rajče“

Fotky třídy: http://rybicky16.rajce.idnes.cz/

Přihlašovací jméno: rybicky16