Aktuality ze třídy

třída „SLUNÍČKA“

měsíc leden

 


Tematický celek: „Já a svět“

Tematická část: „Já ty, my“

Téma:  „Ať si mrzne, ať je zima, zimní sporty ty jsou prima“

3. 2. – 7. 2. 2020

 • budeme rozvíjet pohybové dovednosti hrubou motoriku
 • rozlišovat co zdraví prospívá, co škodí, uvědomit si nebezpečí v zimě
 • vést k vzájemné pomoci ve sportu i v životě, respektovat potřeby své i druhého dítěte, spolupráce ve dvojicích i v kolektivu
 • zapamatovat si krátké texty
 • soustředit se a pozorně vyslechnout čtený text
 • budeme procvičovat paměť, výslovnost a mluvidla
 • opakovat geometrické tvary 

Tematický celek: „Já a svět“

Tematická část: „Kdo – co – čím“

Téma: „Ten dělá to a ten zas tohle…“

10. 2. – 21. 2. 2020

 • budeme poznávat různé druhy povolání a řemesel
 • snažit se o vnímání důležitosti lidské práce a vážit si jí
 • prakticky se seznámit s některými profesemi
 • poznat a pojmenovat typické znaky povolání a řemesel – z okolí, z rodiny
 • zajímat se o činnost druhých lidí
 • pokusit se slovně vyjádřit své pocity, myšlenky – „Čím budu?“, „Kde pracují rodiče“?
 • poznávat věci, které člověku slouží při práci
 • rozvíjet jemnou a hrubou motoriku
 • rozvíjet zájem o učení a prožívat radost ze společných her

 

Tematický celek:“ Já člověk“

Tematická část: „Čas“

Téma: „Masopust“

24. 2. – 28. 2. 2020

 • seznámit se s lidovými tradicemi   
 • vysvětlit pojem „Masopust“ – ukázat si tradiční masky v masopustním průvodu
 • naučit se poznávat různé druhy hudebních nástrojů
 • rozvíjet schopnosti vyjádřit pohyb hudbou
 • učit se reagovat na signál
 • rozvíjet individuální zručnost a tvořivost při výrobě „škrabošek“ a výzdoby na karneval
 • podpořit spolupráci rodičů – připravit kostým na karneval v MŠ
 • vést děti k aktivnímu přístupu k veršům  – naučit se nové říkanky a básničky 

I NADÁLE BUDE PROBÍHAT ADAPTACE NOVÝCH DĚTÍ

____________________________________________________

Adaptace nových dětí

 • Individuálně přivítat nově příchozí děti do třídy „SLUNÍČEK“
 • Seznámit děti s p. učitelkami a ostatními pracovníky v MŠ
 • Postupně poznat nové děti a začleňovat je do dětského kolektivu
 • Naučit děti orientovat se v novém prostředí – třída, herna, ložnice, šatna, umývárna, toalety…
 • Nejdůležitější na čem nám záleží v procesu adaptace dětí v MŠ ve třídě SLUNÍČEK, je počáteční a oboustranné důvěra mezi učitelkami a dítětem, nejen nastupujícím v září do MŠ, ale všech dětí. Také samozřejmě mezi učitelkou a rodiči tzv. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI RODIČI A MŠ.
 • Z pohledu učitelek: „JAK NEJLÉPE ZVLÁDNOUT ADAPTACI NOVÝCH DĚTÍ“
 • Vždy nám záleží na tom, aby se dítě cítilo bezpečně v MŠ, i když je prostředí pro něj zatím neznámé. Je to pro děti, rodiče i učitelky důležité.
 • Dodržujte proto režim zavedený školkou a hlavně dobu příchodů a odchodů. Děti rády ocení vaše vzájemné domluvy o vyzvedávání – pokud slíbíte čas odchodu, tak je prosím dodržujte.

Paní učitelky doporučují rodičům, jak nejlépe zvládnout adaptaci dětí

Délka adaptace je u každého dítěte individuální, u někoho trvá pouze několik dní, u někoho několik týdnů.(někdy se stává, že se dítě z počátku adaptuje bez problémů a až po měsíci se může objevit různý protest ke vstupu do třídy. Buďte trpěliví a hlavně důslední – jaký režim si zvolíte, takoví vaše dítě bude respektovat a dokáže ho přijmout.

První dny doporučujeme rodičům dětí, které nastoupí nově do třídy, že je dobré počítat ráno s větší časovou rezervou a hlavně příchod neuspěchat (aby se ze svátečního dne – nestal den plačtiví) v MŠ buďte včas.

Doporučujeme také maminkám, aby p. učitelky seznámily se VŠEMI NÁVYKY A ZVYKLOSTMI a popřípadě i se zdravotním stavem dále se stravováním, alergií, zvládnutí toalety, hygienických návyků, oblékáním….(celkovou samo obslužností)

Aby adaptace byla pro vaše dítě a také paní učitelky snazší – mějte prosím na vědomí a představu, že paní učitelky jsou tu i pro ostatní děti.

Pokud budete mít víc dotazů, nebo chcete řešit nějaké citlivé téma, paní učitelky se s Vámi rády domluví na setkání mimo příchody a odchody dětí.

 

„Když se ráno nedaří“ (zamračené Sluníčko)

 • Věřte, že paní učitelky jsou dobře připravené pro adaptaci vašich dětí – mají už spoustu zážitků a zkušeností a jsou na plačící děti zvyklé
 • I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě pláče celý den
 • Popřejte mu hezký den a nebuďte smutní a raději mu to nedávejte najevo, že vás to rozrušilo
 • Je důležité dětem doma dobře naslouchat a určitě není nutné děti do komunikace nutit – určitě se rády pochlubí, co se jim v MŚ líbilo za celý den a co ne. Budou rády vyprávět i bez otázek n které neumí ani odpovědět
 • Hlavně je podporujte a chvalte i za malý úspěch. Školka je pro dítě zábavou, kde na něj čekají nové zážitky a navazování přátelství s novými kamarády. ( Dítě není v MŠ, že na něj nemáte čas, ani za trest – dejte mu to najevo)
 • Někdy se stane, že rodiče – maminky snáší odloučení od dítěte daleko hůře, než dítě samotné
 • Loučení v šatně zbytečně neprodlužujte a po rozloučení se do třídy OPAKOVANĚ NEVRACEJTE!!!!!
 • Po vašem vzájemném rozloučení a odchodu paní učitelka dítě zabaví a zaujme ve třídě. Společně najdou zábavu mezi novými kamarády a zapojí se do aktivit ve třídě a věřte, že čas strávený ve třídě mu uteče rychleji, než stresované mamince v práci.
 • Pamatujte na to, že vaše dítě tuto nejistotu vycítí a adaptace bude vždy složitější, jak pro vás tak pro dítě.

Děkujeme a přejeme hezký celý školní rok

 

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde