Aktuality ze třídy

Třída Sluníčka


Březen

Tematický celek: Já a svět

Tematická část: Planeta Země

Téma: Žijeme na planetě Zemi

V tomto tématu budeme poznávat planetu Zemi jako celek v kontextu vesmíru. Získáme obecné vědomosti o sluneční soustavě a seznámíme se s novými pojmy, které se k tomuto tématu vztahují. Budeme se zabývat vlivem Slunce a Měsíce na život na Zemi. Povíme si o pohybu zeměkoule a jeho důsledcích, budeme se zabývat střídáním ročních období i dne a noci. Získáme povědomí o tom, že vše ve vesmíru i na Zemi je v pohybu.

Tematický celek: Já a příroda

Tematická část: V říši rostlin

Téma: Když jaro zaťuká

V tomto tématu přivítáme jaro. Získáme elementární znalosti o rozmanitosti přírody a jejich neustálých proměnách. Budeme pozorovat probouzející se jarní květiny i rašící stromy. Seznámíme se s různými druhy rostlin, naučíme se je pojmenovat, pěstovat a pečovat o ně. Budeme zkoumat stavbu těla květin i stromů, způsob růstu a obdivovat jejich krásu. Budeme si všímat nepořádku a škod v přírodním prostředí a zamýšlet se nad nutností a způsobem jeho ochrany.

Tematický celek: Já a příroda

Tematická část: V říši zvířat

Téma: Mláďata

V tomto tématu se seznámíme s mláďaty domácích a hospodářských zvířat a naučíme se je správně pojmenovat. Upevníme své znalosti o jejich vzhledu, způsobu života, obživě, barvě a užitečnosti pro člověka. Seznámíme se se zvuky, které vydávají, s jejich životním prostředím i některými specifiky. V závěru se naučíme rozeznávat i mláďata některých volně žijících zvířat a uvědomíme si i možná nebezpečí při setkání s nimi.

Kultura:

12. 3.   Mobilní planetárium – „Voda, zázrak života“
26. 3.   Divadlo v MŠ – „Pohádka o písničce“

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde