Aktuality ze třídy

Třída Sluníčka


Červen

  • Tematický celek: Já a příroda
  • Tematická část: V říši zvířat
  • Téma: Co se děje v trávě

Toto téma nás zavede do říše hmyzu. Seznámíme se s nezastupitelnou úlohou hmyzu v přírodě. Naučíme se rozeznávat užitečné a škodlivé druhy. Budeme hmyz pozorovat, chránit a vnímat jeho krásu a pestrost. Budeme objevovat, které druhy hmyzu mohou být pro člověka nebezpečné a naučíme se, jak před nimi ochránit své zdraví.

  • Tematický celek: Já a příroda
  • Tematická část: Krajina kolem nás
  • Téma: U vody

V tomto tématu se budeme zabývat významem vody v přírodě. Seznámíme se s vodními živočichy, s koloběhem vody v přírodě, s vodním ekosystémem i s nebezpečím, které voda skrývá. Vysvětlíme si důležitost vody pro život na naší planetě. Budeme se zabývat významem čisté vody pro zachování zdravé přírody i zdraví lidí i zodpovědností každého člověka za její čistotu. Pomocí pokusů budeme zkoumat různá skupenství vody.

  • Tematický celek: Já a svět
  • Tematická část: Cestujeme světem
  • Téma: Letem světem

Toto téma nás zavede do různých koutů světa, kde děti budou poznávat cizí země a národy a seznamovat se s jejich zvyky a tradicemi. Vysvětlíme si, že na zeměkouli žijí lidé různých barev pleti, různých zvyků a mateřských jazyků. Ukážeme si, co je pro daný kontinent nebo zemi typické. Budeme poznávat exotická zvířata i rostliny.

Kulturní akce

  1. 6.   Barevný dětský den
  6. 6.   Výlet na zámek Loučeň
12. 6.  Rozloučení s předškoláky

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde