Aktuality ze třídy

Třída Sluníčka


Listopad

Tematický celek: Já a příroda

Tematická část: Počasí

Téma: Co umí vít

Toto téma nás seznámí s větrem jako s přírodním živlem. Budeme tento přírodní jev zkoumat a vnímat všemi smysly a zabývat se vším, co s větrem souvisí. Budeme se věnovat zábavám, na které vítr potřebujeme , např. pouštění draků , točení větrníku nebo pouštění papírových vlaštovek. Seznámíme se i s nebezpečími, která může silný vítr přinést.

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: Lidské tělo

Téma: Moje tělo

V tomto tématu si osvojíme základní poznatky o lidském těle, jeho částech a funkcích. Získáme poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody.

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: Lidské tělo

Téma: Když kamarád stůně

V tomto tématu se seznámíme se zdravými hygienickými a životními návyky. Budeme se zabývat ochranou zdraví, prevencí patologických jevů ve společnosti i poznatky o tělovýchově a sportu. Vytvoříme si povědomí o tom, co potřebuje nemocný, o chování ostatních k nemocnému i o předcházení nemocem a úrazům.

Po celý měsíc budeme rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, zvyšovat fyzickou zdatnost, procvičovat paměť, komunikativní dovednosti i logické myšlení. Procvičíme grafomotoriku i schopnost samostatného rozhodování. Budeme se zabývat předmatematickou i předčtenářskou gramotností. Naučíme se nové básně a písně a budeme rozvíjet tvořivost a fantazii dětí.

 

Kultura:

28. 11. Divadlo v MŠ  „Vánoce“

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde

Nový školní rok 2018/2019

Informace pro rodiče:

Nový školní rok v naší MŠ začíná v pondělí 3. září 2018

V prvním týdnu se budeme vzájemně seznamovat a poznávat nové prostředí.
Naše třída je třídou starších dětí (předškoláků). Děti již do MŠ chodí delší čas, proto u nás bude od prvního dne běžný denní režim s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých dětí.
Naše třída je v provozu od 6.30 do 17.00 hodin
Ranní scházení je do 8.00 hodin (pozdější dobu příchodu oznámí rodiče předem paní učitelce ve třídě).

Vyzvedávání dětí:
Děti, které půjdou po obědě domů, si můžete vyzvedávat od 12.15 do 12.30 hodin.
Děti odcházející odpoledně si můžete vyzvedávat od 15.00 hodin.
Provoz mateřské školy končí v 17.00 hodin.

První den si přineste do školky jen podepsané bačkůrky a převlečení pro pobyt venku.
Seznam věcí, které budete potřebovat do MŠ, dostanete od třídní paní učitelky první den nebo na informační schůzce.
Všechny informace k provozu školky a třídy se dozvíte na informační schůzce ve školce, která
proběhne v měsíci září 2018 (termín bude oznámen na webových stránkách tříd a nástěnkách ve třídě).

Těšíme se na Vaše děti i na Vás.