Aktuality ze třídy

Třída Sluníčka


Květen

Tematický celek: Já a svět

Tematická část: Moje vlast

Téma: Česko v srdci Evropy

V tomto tématu budeme zlepšovat své znalosti o naší republice, o našem hlavním městě a o hlavních symbolech naší státnosti. Naučíme se znát název státu, státní vlajku, státní znak, hymnu, jméno prezidenta, hlavní město, významné svátky a události. Seznámíme se s krásami naší vlasti, s její historií, kulturními hodnotami i tradicemi. Budeme prohlubovat pocit vlastenectví a sounáležitosti s naší vlastí.

Tematický celek: Já, člověk

Tematická část: Rodina

Téma: Máme se rádi s mámou a tátou

Toto téma je zaměřeno na rodinu, lásku a pouto k domovu. Mapuje příbuzenské vztahy a úlohy jednotlivých členů rodiny, význam a postavení rodiny ve společnosti. Vede děti k poznání, že rodina je místem tolerance, důvěry a vzájemné pomoci, místem lásky, bezpečí a soukromí. Rozvíjí a upevňuje citové vztahy ke všem jejím členům.

Kultura:

14. 5.  Návštěva 1. třídy ZŠ
15. 5.  Dívadlo v MŠ – „Jak se Jíra mlynářem stal“
22. 5.  Výlet do Chlumce nad Cidlinou
31. 5.  Slavíme Den dětí

Fotografie z akcí naší třídy naleznete zde