Aktuality ze třídy

                          ŽABIČKY    Výsledek obrázku pro žabičky obrázky

ÚNOR

 

TEMATICKÝ CELEK: Já, člověk

                                      

TEMATICKÁ ČÁST: Lidské tělo

                                      Čas

                                      Já, ty, my

 

TÉMATA:  Čím cestujeme  4.2. – 8.2. 2019

                    Karneval   11.2. – 15.2. 2019

                    Moje tělo, moje zdraví 18.2. – 22.2. 2019

                    U lékaře  25.2. – 1.3. 2019

                    

V prvním týdnu budeme společně s dětmi poznávat a pojmenovávat základní dopravní prostředky, řekneme si k čemu slouží. Seznámíme se se základními pravidly při přecházení vozovky. Budeme podporovat aktivitu při hrách. Povedeme děti k ohleduplnosti, podpoříme kladné projevy mezi dětmi.

V dalším týdnu si budeme s dětmi povídat o tradici masopustu(lidové zvyky, tradice). Vyrobíme si masky a vyzdobíme třídu na karneval. Užijeme si týden plný her a zábavy. Hned na začátku týdne, v úterý přijdou děti v maskách do školky a prožijeme veselý karnevalový den se spoustou písniček a různých soutěží.

V druhé polovině měsíce se budeme zabývat lidským tělem. Postupně budeme pojmenovávat části lidského těla, získávat povědomí o tom, jak naše tělo funguje. Řekneme si, co se ukrývá uvnitř našeho těla – pojmenujeme vnitřní orgány. Který orgán v našem těle je nejdůležitější?

Seznámíme se se způsobem ochrany zdraví a bezpečí. Co našemu tělu prospívá a co ne (pohyb, zdravá strava, ovoce + zelenina). Jak se správně oblékat, kde hledat pomoc pokud je třeba. Kdo je to lékař? Proč k němu chodíme? Co je to očkování?

Budeme rozvíjet matematické představy pomocí různých her a také zdokonalovat pohyb a koordinaci těla při cvičení a pohybových hrách.

V Novém školním roce 2019/2020 se budeme moc těšit na Vaše děti a na spolupráci s Vámi. Katka a Andrea

 

Fotky třídy: http://zabicky16.rajce.idnes.cz/

 

Adaptace nových dětí ve školce

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

 

Dávejte dítěti najevo, že není ve školce za trest. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády. První den příchod neuspěchejte, nebuďte nervózní. S paní učitelkou můžete probrat a zkonzultovat požadavky a potřeby dítěte.

Často se stává, že maminky odloučení od dítěte snáší hůře než dítě samotné. Důvěřujte paním učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát a popřát mu hezký den. Po Vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky.

Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte prosím režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.

Kulturní akce:

7.2. Divadlo – „O Tureckém rybáři“

12.2. Karneval

18.2. Cirkus – Adonis