Aktuality ze třídy

                           

                                                                                                      Listopad      Výsledek obrázku pro žabičky obrázky

 

TEMATICKÝ CELEK: Já, člověk

                                        Já a příroda   

TEMATICKÁ ČÁST:   Já, ty, my

                                       V říši zvířat

                                       V říši rostlin

TÉMATA:  Já jsem muzikant 4.11. – 8.11. 2019

                   Povolání – čím budu 11.11. – 15.11. 2019

                   Život v lese 18.11. – 29.11. 2019

                 

V prvním týdnu se z nás stanou malí muzikanti. Budeme se seznamovat s hudebními nástroji a také si na některé zahrajeme. Dále se budeme snažit vyjádřit hudbou své nálady, pocity a udržet rytmus dle předlohy(snaha napodobit hudební ukázku). Nezapomeneme ani na důležitou součást hudby, jako je houslový klíč, notová osnova, noty atd. (vysvětlení pojmů).

V dalším týdnu se budeme seznamovat s druhy povolání, která mohou vykonávat naši rodiče. Děti si postupně vyzkouší různé druhy těchto povolání, poznají, co jaké povolání vyžaduje. Naučíme se básničku a zazpíváme si.

V druhé polovině si budeme povídat o lese, kdo v něm žije. Dále budeme poznávat houby, rostliny a stromy, jejich druhy. Budeme se učit vytvářet si pozitivní postoj k přírodě jako takové. Povíme si, jak se správně v lese chovat a jak ho můžeme chránit. 

 

 

KULTURNÍ AKCE:

5.11. 2019 – projektový den  „Koloběh vody“

11.11. 2019 – divadlo „Podzime, podzime“

18.11. 2019 – divadlo Gong Praha „Malá čarodějnice“

 

Fotky třídy: http://zabicky16.rajce.idnes.cz/

 

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

 

Dávejte dítěti najevo, že není ve školce za trest. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády. První den příchod neuspěchejte, nebuďte nervózní. S paní učitelkou můžete probrat a zkonzultovat požadavky a potřeby dítěte.

Často se stává, že maminky odloučení od dítěte snáší hůře než dítě samotné. Důvěřujte paním učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát a popřát mu hezký den. Po Vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky.

Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte prosím režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.