Aktuality ze třídy

                           

 ČERVEN                                                                                           Výsledek obrázku pro žabičky obrázky

 

TEMATICKÝ CELEK:     Já, člověk

                                        Já a příroda

 

TEMATICKÁ ČÁST:      Čas

                                       Volné téma

                                      V říši zvířat

 

TÉMATA:   Děti mají svátek 1.6. – 5.6. 2020

                   Podmořský svět 8.6. – 12.6. 2020

                   Život u vody 15.6. – 19.6. 2020

                   Hurá prázdniny 22.6. – 30.6. 2020

 

V prvním týdnu společně oslavíme s dětmi jejich svátek. Budeme posilovat vzájemná přátelství a upevňovat mezilidské vztahy. Při hrách rozvíjet celkovou koordinaci těla a rovnováhu. Poznat, že pohyb a sport je dobrý a správné je hrát „fair play“. Podpořit zdravé sebevědomí a mít radost z dosažení.

V dalším týdnu budeme poznávat život v moři. Seznámíme se s různými živočichy, kteří žijí v moři. Poznáme mořské rostliny. Naučíme se báseň a píseň.

Budeme pozorovat živočichy žijící v blízkosti vody, všímat si čistoty vody a břehů. Rozvíjet estetické vnímání, cítění, vztah k přírodě. Vyhledávat nové poznatky v encyklopediích.

V posledním týdnu se budeme těšit na prázdniny, budeme si užívat přírody, hrát hry, které děti během roku měly nejraději. Zazpíváme si za dorovodu piána, orfových nástrojů.

Milí rodíče,

nadále se budu snažit pro Vás připravovat pracovní listy, které můžete zpracovávat s dětmi, které jste si nechali doma.

Zdraví paní učitelka Káťa

 

 

 

 

Fotky třídy: http://zabicky16.rajce.idnes.cz/

 

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

 

Dávejte dítěti najevo, že není ve školce za trest. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády. První den příchod neuspěchejte, nebuďte nervózní. S paní učitelkou můžete probrat a zkonzultovat požadavky a potřeby dítěte.

Často se stává, že maminky odloučení od dítěte snáší hůře než dítě samotné. Důvěřujte paním učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát a popřát mu hezký den. Po Vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky.

Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte prosím režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.