Aktuality ze třídy

                             Výsledek obrázku pro žabičky obrázky

                     ČERVEN

 

TEMATICKÝ CELEK: Já a člověk

                                    Já a příroda

 TEMATICKÁ ČÁST:  V říši zvířat

                                     Čas                                   

 TÉMATA:   Život u vody 3.6. – 7.6. 2019

                     Podmořský svět 10.6. – 14.6. 2019

                     Indiánské léto 17.6. – 21.6. 2019

                     Hurá na prázdniny 24.6. – 28.6. 2019

V prvním týdnu si budeme povídat o životě u vody, zvířatech, která tam žijí. Povedeme děti k vytvoření vztahu k přírodě. Budeme se snažit přiblížit dětem vodní toky, vodní živočichy. Nezapomeneme zmínit, jak je voda důležitá nejen pro nás, ale také pro zvířata. Pokusíme se děti seznámit s vlastnostmi vody a jejím využitím.

V dalším týdnu si budeme s dětmi povídat co všechno může žít a růst v moři. Společně poznávat zvířata žijící v moři a podmořský svět.

Následně se zaměříme na osvojení si poznatků o neznámém prostředí, uvědomovat si odlišnost různých společenských kultur. Děti se budou snažit vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (výtvarných, pohybových). Budeme podporovat dětskou zvídavost, poznávat nové postavy a prožívat radost z učení nových věcí.

V posledním týdnu tohoto měsíce si budeme vyprávět o prázdninách. Co nás čeká, kam pojedeme a s kým, co budeme dělat, kde budeme trávit svoje prázdniny. Dále děti poučíme o nebezpečných situacích, které mohou nastat během prázdninových výletů. Rozloučíme se se školním rokem a popřejeme si hezké léto.

KULTURNÍ AKCE

4.6. – výlet – Zámek BERCHTOLD

11.6. – divadlo – „Na prázdniny s LALA“

Fotky třídy: http://zabicky16.rajce.idnes.cz/

 

Adaptace nových dětí ve školce

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

 

Dávejte dítěti najevo, že není ve školce za trest. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády. První den příchod neuspěchejte, nebuďte nervózní. S paní učitelkou můžete probrat a zkonzultovat požadavky a potřeby dítěte.

Často se stává, že maminky odloučení od dítěte snáší hůře než dítě samotné. Důvěřujte paním učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát a popřát mu hezký den. Po Vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky.

Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte prosím režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.