Aktuality ze třídy

                       Výsledek obrázku pro žabičky obrázky

                     DUBEN

 

TEMATICKÝ CELEK: Já a člověk

                                         Já a příroda

 TEMATICKÁ ČÁST:  Já, ty, my

                                         Čas

                                         V říši rostlin                                     

 TÉMATA  Pozor červená 1.4. – 5.4.2019

                      Velikonoce 8.4. – 18.4.2019

                      Naše zahrádka 23.4. – 26.4.2019

                      Čarodějnice 29.4. – 3.5.2019

V prvním týdnu si budeme povídat o dopravě. Čekají nás zajímavé hry, soutěže. Seznámíme se, se základními pravidly na silnici, jak se bezpečně musíme chovat a co je pro nás nebezpečné. Poznáme, jak vypadají některé značky, semafor, co jsou reflexní prvky.

Velikonoce jsou jedny z našich nejkrásnějších svátků. Kromě pomlázky a kraslic jsou Velikonoce hlavně oslavami příchodu jara. Seznámíme děti s tradicemi českých Velikonoc, se symboly – velikonoční koledy, písničky, hry, pomlázka. Budeme u dětí podporovat samostatnost u tvořivé hry. Přiblížíme si jednotlivé dny těchto svátků.

V dalším týdnu si budeme s dětmi povídat o našich zahrádkách, co na nich pěstujeme, jak se o ně staráme. Společně budeme poznávat různé bylinky, užitkové rostliny, seznámíme se s jejich vůní, barvou květu a jak nám lidem jsou prospěšné. Děti si osvojí dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o rostliny.

Poslední týden bude v čarodějnickém duchu. Čeká nás čarodějnický rej, spousty soutěží a tvoření. Budeme vařit čarodějnický lektvar a společně se naučíme zaklínadlo.

 

Fotky třídy: http://zabicky16.rajce.idnes.cz/

 

Adaptace nových dětí ve školce

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

 

Dávejte dítěti najevo, že není ve školce za trest. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády. První den příchod neuspěchejte, nebuďte nervózní. S paní učitelkou můžete probrat a zkonzultovat požadavky a potřeby dítěte.

Často se stává, že maminky odloučení od dítěte snáší hůře než dítě samotné. Důvěřujte paním učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát a popřát mu hezký den. Po Vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky.

Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte prosím režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.

Kulturní akce:

2.4. – Focení na třídě

9.4. – divadélko „O zamčeném štěstí“

10.4. – Solná jeskyně

10.4. – Velikonoční dílny s rodiči od 17:00hod. na třídě

15.4. – Africké bubny

17.4. – Velikonoční den(dopoledne)

30.4. – Čarodějnice