Aktuality ze třídy

 

ŽABIČKY

Adaptace nových dětí ve školce

Nejdůležitější v procesu adaptace je počáteční oboustranná důvěra mezi učitelkou a dítětem, ale i učitelkou a rodiči, spolupráce s mateřskou školou.

 

Dávejte dítěti najevo, že není ve školce za trest. Voďte jej do školky s tím, že je to pro něj zábava, nový zážitek, příležitost jak získat nové kamarády. První den příchod neuspěchejte, nebuďte nervózní. S paní učitelkou můžete probrat a zkonzultovat požadavky a potřeby dítěte.

Často se stává, že maminky odloučení od dítěte snáší hůře než dítě samotné. Důvěřujte paním učitelkám, které mají spoustu zkušeností a jsou na adaptaci dětí připravené. I když se loučíte s plačícím dítětem, neznamená to, že dítě ve školce propláče celý den. Zkuste se přesto usmát a popřát mu hezký den. Po Vašem odchodu paní učitelky dítě zabaví, zaujmou hračkami, hrou a dítě ztratí pojem o čase. Najde si zábavu mezi vrstevníky.

Je důležité, aby dítě získalo jistotu a v prostředí mateřské školy se cítilo bezpečně. Dodržujte prosím režim školky, hlavně dobu příchodů a odchodů. Pokud slíbíte, že přijdete po obědě, slib dodržte.

Adaptace prvního týdne

3.9. pondělí -děti přijdou do třídy s rodiči na dobu 2 hodin – seznámit se s prostředím MŠ a paními učitelkami

4.9. úterý -děti budou ve třídě bez rodičů na dobu 2 hodin

5. – 7.9. stř.-pá. -děti budou ve třídě do oběda (12.15 hod), pokud bude dítě adaptaci zvládat bez problémů, může zkusit odpočívat

Adaptace je u dětí velmi odlišná, může se tedy časově lišit. Potom bude vhodné individuální řešení s paními učitelkami.

Přejeme Všem dětem dobrý start do naší školičky!