Projekty MŠ

Mateřská škola Úvaly se zapojila do dlouhodobého projektu šablon, které nabízejí dotace a podporu pro školy a školky.

 


KLOK.TEX

 

Celé Česko čte dětem

Projekt Celé Česko čte dětem ® je vypracován na základě celostátního projektu, který vznikl proto, abychom si všichni uvědomili, jak ohromný význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.

Právě proto je společné čtení výbornou formou kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou. Je to správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

www.celeceskoctedetem.cz

001

ČTENÍ V MŠ

 

Dentální prevence

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DENT 1